<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suksess med energirikt slaktegrisfôr

Frank og Håkon Stenseth justerer fôring manuelt, og har full kontroll på næringsopptaket i besetningen. Med Opti Norm Energi, landets rimeligste kraftfôr til slaktegris, får de samme gode kvalitet til lavere pris. 

Av: Sara Grande, rådgiver svin, Midt-Norge

 

Solen skinner når vi svinger inn foran fjøset på gården NerLangli i Henning i Steinkjer kommune. Her bor tre generasjoner Stenseth, og mens gården eies og drives av Frank er det hans far Håkon som er sjefs-røkter i grisehuset!

Far og sønn produserer 2100 slaktegris per år, i tillegg til produksjon av korn, brøyting på vinteren og leiekjøring på tresker, steinplukking og kornkjøring i sommerhalvåret.

 

8_red2

 

Fjøset på NerLangli sto ferdig i 2017 og består av fire avdelinger for slaktegris, og en egen «bli frisk»-avdeling. Det er plass til 180 gris per avdeling, og disse får fôr via et Weda våtfôringsanlegg.

Hver 7. uke kommer det ny gris til gården. Når grisen ankommer blir de lastet av bilen og inn i et slaktegrisrom som er varmt, tørt og rent. Ved ankomst setter de inn 3-4 gris mer i bingen enn det opprinnelig skal være, og etter en uke sorteres bingene. Gris som stikker seg ut plukkes da ut og flyttes til en ledig binge sammen med gris fra andre binger som er i samme situasjon. Dette kan være gris som er større eller mindre enn sine bingekompiser, eller individer som rett og slett ikke slår seg til ro i flokken.

- Det er viktig med ro i bingene, og jeg synes det er enklere å ha oversikt over hvem som ikke passer inn i flokken etter en ukes tid. Da har de slått seg til ro i nye omgivelser, og vi kan enkelt sortere ut gris som ikke fungerer optimalt sammen med resten av bingen, forteller Håkon. De sorterer etter størrelse, og synes dette fungerer bra i fjøset.

 

1_red

Håkon Stenseth og rådgiver i Fiskå Mølle, Sara Grande.

Energi for å utnytte vekstpotensialet

På NerLangli har de valgt et restløst våtfôringsanlegg fra Weda, og det benyttes kun kraftfôr og vann, ingen alternative næringsmidler. Tidligere har de benyttet seg av fasefôring, men etter at Norm Energi kom på markedet har de nå gått over til å bruke dette som enhetsfôr. Grisen i fjøset er av hybriden Noroc , en gris som har vist seg å respondere bra på en energirik blanding gjennom hele slaktegrisperioden.

- Tidligere var det mye fokus på proteininnhold i fôret, men vi ser nå at energi er like viktig for at grisen skal utnytte sitt vekstpotensial, forteller Armando Oropeza, produktsjef svin i Fiskå Mølle.

 

I fjøset hos Håkon har vi satt opp en fôrkurve som går fra 1,5 FEn til 3,2 FEn, og med en tørrstoffprosent på 19,5 gjennom hele perioden. Anlegget reguleres via antall fôrdager, hvor en gris på eksempelvis 25kg starter på dag 1, mens en gris på 30kg vil starte på fôrdag 6.

Håkon forteller at når puljen kommer settes de på 60% av kurve første dag. Deretter justeres fôrmengden opp med 10% daglig til de når 100% av fôrkurve. Om troa ikke er tom justeres fôringa noe ned i de bingene det gjelder, mens binger hvor grisen viser tegn til å ha større appetitt blir justert opp. Dette skjer med 5% pr dag, og dette skjer manuelt etter vurdering av bingen og gjødselkonsistens.

- Fôrkurven er mindre viktig enn å følge grisen på individnivå hver dag. Mens fôrkurven er en referanse å forholde seg til, er grisen fasiten, sier Oropeza.

Dette er en av nøklene til de gode resultatene de oppnår hos familien Stenseth. Her justeres fôring manuelt, på bingenivå- hver dag!

- I tillegg er en god dialog med rådgiveren viktig presiserer Håkon, og forteller at han er meget fornøyd med oppfølgingen han får av sitt rådgiverapparat i Fiskå Mølle.

Han forteller også om viktigheten av et godt samarbeid mellom han og smågrisprodusenten, i tillegg til Midt-Norge Slakteri.

 

2_red

Roepellets som fibertilskudd til slaktegriser hjelper med metthetsfølelse og gir rolige griser. Tildel 1 gram per kg levendevekt i langkrybbe eller på gulvet.

 

Registering av tilvekst

- Vi veier gris i 2 binger per rom med jevne mellomrom i hele perioden for å følge med på tilveksten, sier Sara Grande, rådgiver svin i Fiskå Mølle Trøndelag.

- På denne måten ser vi om utviklingen er som vi ønsker, og vi kan raskt sette inn tiltak som virker positivt på resultatet i enden om det skulle være nødvendig. Når puljen er slaktet registreres resultatet i Ingris.

Opti Norm Energi

Opti Norm Energi har samme næringsinnhold per fôrenhet som et standard kraftfôr, men har en høyere fôrenhetskonsentrasjon. Dette gjør at du får samme egenskaper og kvalitet, men til en rimeligere pris. Til tross for prisen er Norm Energi stabilt på næringsinnhold og råvarer.

Vi har gode resultater å vise til, ta kontakt med en av våre rådgivere om du ønsker mer informasjon om fôrblandingen.

Egenskaper og resultater gjør Opti Norm Energi til et meget godt alternativ for deg som slaktegrisprodusent, at det er Norges rimeligste slaktegrisfôr er en god bonus!

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.