Sau

TOPLAC SAU FIBER

Ventar du fleire trilling- og firlingsøyer og har behov for meir fiber i rasjonen, tilrår vi TopLac® Sau Fiber i lamminga. Kraftfôret sikrar høg mjølkeproduksjon trass fibermangel, og er skånsam for vomma trass høge kraftfôrrasjonar. Kvar pellet består av 75% Toplac® Sau og 25% Roetopp. Svært god smaklegheit.

102
FEm/100 kg
133
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100 kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPLAC SAU

Ekstremt konsentrert kraftfôr for ekstra høg mjølkeyting og lammetilvekst. Perfekt til holdige sauer med 1-3 veker innefôringstid etter lamming. Tilbydast i 1. halvår.

105
FEm/100kg
146
AAT20 gram pr kg TS
+22
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

SAUEFÔR

Kvalitetsfôr til lammetida som gir god mjølkeyting kombinert med gode magar og godt opptak av kraftfôr. Høgt innhald av E-vitamin innfrir behovet etter lamming. Tilbydast i 1. halvår

95
FEm/100kg
128
AAT20 gram pr kg TS
+17
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

SAU/LAM APPETITT

Fiber- og proteinrikt "all-round" kraftfôr på innefôring (til surfôr). Fungerer også svært godt i både kraftfôrautomatar og ved manuell fôring.
Er ideelt til appetittfôring av søyer i lammetida, og til sterk sluttfôring av lam etter innsett om hausten.

93
FEm/100kg
108
AAT20 gram pr kg TS
+17
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

SAUEFÔR DREKTIG

Vitamin- og mineralrikt kraftfôr frå paring til lamming. 3-5 hekto pr dag dekker behovet for mineral- og vitamin, og ein slepp då å gje anna tilskotsfôr utanom dette kraftfôret. Svært høgt innhald av E-vitamin (650 mg/kg).

95
FEm/100kg
104
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

LAM BEITE

Lam Beite er svært rik på fiber, og er derfor ideell til kopplam og som støttefôr til lam på vårbeite etter beiteslepp. Har svært god smaklegheit og eit proteininnhald som sikrar god tilvekst og helse. Dette lettar avvenninga frå mjølkeerstatning og gir betre magar og høg tilvekst.


Lam Beite er også veleigna på fiberfattig og bladrikt innmarksbeite om hausten, då risikoen for lause magar på slikt beite er stor. I kombinasjon med surfôr tilrår vi imidlertid Sau/Lam Appetitt.

90
FEm/100kg
100
AAT20 gram pr kg TS
+17
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FIBERMIX

Fiberrikt kraftfôr med nøytral PBV, mest aktuell til sau ved grovfôrmangel. Inneheld maxammonhavre, kveitekli, roesnitter og melasse. Fullt vitaminisert og mineralisert med moderat koparinnhald tilpassa sau langs norskekysten. Høgaktuell ved grovfôrmangel.

87-88
FEm per 100 kg
91
AAT20 gram pr kg TS
+29
PBV20 gram pr kg TS
FEm per 100 kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS