Tilskuddsfôr

Premium-produkta kjenneteiknast ved å ha ein høgare produktkvalitet enn vanlege tilskotsfôr. Dette med bakgrunn i val av spesielle råvarekvalitetar og den kjemiske forma som dei ulike næringstoffa tilførast i.

 

Bla deg gjennom heile tilskuddsfôr-katalogen her.

Standard mineraltilskudd i pulverform som er rikt på Magnesium og E-vitamin og biotin, samt mikromineral. Godt egnet til strøing på grovfôret på fôrbrettet, innblanding i fullfôr og i automater på beite. Inneholder kopper tilpassa storfe og geit.

Bruksområde:
Brukast til mjølkeku og ungdyr/slakteokser samt mjølkegeit der hovudfôret er surfôr av gras, samt beitegras, og der kraftfôret er tilsett normale mengder vitamin og mineral.

Bruksområde:
Dette er førstevalet til alle som fôrar med maxammonbehandla korn. Det er rikt på kalsium, og gir elles god mineral- og vitamindekning til mjølkeku og storfe i vekst. 
Inneheld også svovel som gir betre utnytting av ammoniakken i maxammonbehandla korn, og maksimerer dermed mikrobeveksten i vomma. 

Mineral- og vitaminblanding spesielt tilpassa mjølkekyr i gjeldperioden.
Svært høg dose niacin aukar innhaldet av immunglobulin i råmjølka.
Negativ kation/anion balanse (CAD) bidreg gunstig mot målet om at kuas totalrasjon (mEkv) skal vere negativ ved kalving slik at mjølkefeber frekvensen reduserast.
Høgt innhald av E-vitamin samt organiske bundne mikromineral (selen, sink og kopar) er positivt for helse og immunforsvar.
Har høgt innhald av magnesium/lågt innhald av kalsium støttar opp om den førebyggjande effekten på mjølkefeber.

God mineralstatus er av stor betydning både for immunapparatet som førebyggjer mastitt, for å redusere celletalet i mjølka, og for å betre klauvhelsa og fruktbarheita.

E-vitamin i svært høg konsentrasjon, samt eit selen og biotin tilskot til storfe og andre dyr. 

Bruksområde mjølkeku:
Ved auka nivå frie fettsyrer i mjølka er det mange bønder som rapporterer om positiv respons av å gje kyrne 40 gram Premium Evita 25 pr ku pr dag (tilsvarer 1000 mg E-vit pr dag). Strø tilskotsfôret på surfôret 1 til 2 x pr dag.

Vitamin og mineral:

Vitamin E: 25.000 IE pg kg
Biotin: 37,80 mg/kg

Se: 50 mg/kg
Ca: 21,9%
Na: 3,9%

VitaMineral 2000 er et PELLETERT allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere. VitaMineral 2000 har god smakelighet og tilfører alle makro- og mikromineraler samt vitaminer. Det pelleterte produktet er lett å gi sammen med kraftfôr, uten fare for separasjon eller svinn og er best egnet når tilskuddsfôret skal doseres ut fra automat.

NB! VitaMineral 2000 kan gis til sau der det ikke er fare for kobberforgiftning.

Les mer om produktet her.

Flytende energitillskudd til melkeku. Brukes til å forebygge og behandle ketose.

Til bruk i fullfôr, og på surfôret

Til bruk i fullfôr ved ekstra behov for kalsium i rasjonen

Mineralbøtte til storfe i vekst og ammekyr i produksjon.

 

Saltslikkestein med mikromineraler til alle drøvtyggere på beite. Blokk á 10 kg.

Saltslikkestein til alle drøvtyggere på innefôring. Rent salt i blokk a 10 kg.

Effektivt middel til å behandle diaré hos kalv og lam.