<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
FISKÅ MØLLE TRØNDELAG

OM FISKÅ MØLLE Trøndelag

Stor nok og liten nok Fiskå Mølle Trøndelag er en lokal og liten organisasjon.

Vi har korte beslutningslinjer og har muligheten til å snu oss rundt raskt for å tilfredsstille kundenes behov. Samtidig nyter vi godt av å være medlem av et konsern som gir oss stordriftsfordeler i forhold til innkjøp, kompetanse- og produktutvikling. 

Ved å levere varer og tjenester av høy kvalitet, med en service preget av god kjennskap til lokale forhold og variasjoner, skal vi være bøndenes foretrukne samarbeidspartner i de markedene vi opererer.