Geit

TOPLAC®

Svært konsentrert kraftfôr med omsyn til energi og protein. Gir erfaringsvis høgare mjølkeyting enn anna kraftfôr samtidig som den gir god respons på tørrstoffinnhaldet i geitemjølka.

Til appetittfôring av grovfôr ved middels utviklingstrinn.

7,68
NEL20 MJ pr kg TS
135
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for TopLac Nøytral, men med negativ PBV. Passar til appetittfôring av proteinrikt, tidleg hausta grovfôr av høg kvalitet.

7,38
NEL20 MJ pr kg TS
133
AAT20 gram pr kg TS
-9
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for TopLac Nøytral, men med positiv PBV. Den passar godt til appetittfôring av svakt gjødsla grovfôr, eller grovfôr på eit seinare utviklingstrinn, eller ved mykje halm i rasjonen.

7,67
NEL20 MJ pr kg TS
139
AAT20 gram pr kg TS
+47
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fiskå Kraftfull™

Spesialblanding for høgt tørrstoffinnhald i mjølka kombinert med mjølkeyting eit hakk under TopLac.

7,30
NEL20 MJ pr kg TS
130
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

SAU/LAM APPETITT

Fiber- og proteinrikt kraftfôr som opprinneleg er tilpassa appetittfôring av sau og lam. Men erfaringar har tydeleg vist at dette fôret fungerer svært godt til kje i kombinasjon med mjølkeerstatning. Fungerer også svært godt i kraftfôrautomatar.

95/92
FEn/100kg
119/110
AAT20 gram pr kg TS
+20
PBV20 gram pr kg TS
FEn/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FISKÅ NOR500

Rimeleg kraftfôr med høgt innhald av stivelse og protein, svært aktuell som feitekraftfôr etter endt laktasjon. Til grovfôr med middels kvalitet.

7,06
NEL20 MJ pr kg TS
119
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

ROETOPP

Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell til geit i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel.

6,41
NEL20 MJ pr kg TS
96
AAT20 gram pr kg TS
-45
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FIBERMIX

Gir betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Inneheld havre, kveitekli, roesnitter, lusernemjøl og melasse. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Høgaktuell ved grovfôrmangel. Svakt positiv PBV20.

6,25
NEL20 MJ pr kg TS
100
AAT20 gram pr kg TS
+19
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPKALV PLUSS

TopKalv Pluss er eit premium kalvekraftfôr for tidlegare opptak, betre tilvekst og sterkare immunforsvar. Samanlikna med vanleg TopKalv så inneheld TopKalv Pluss meir fordøyeleg råprotein, meir tungtløyseleg stivelse, meir sukker, betre smak samt tilsetningar som påverkar immunforsvar og tarmhelse. Smaken er dessutan svært god. Anbefalast frå fødsel og fram til 12-15 vekes alder.

18,5
Råprotein, %
7,28
NEL20 MJ pr kg TS
Råprotein, %
NEL20 MJ pr kg TS

TOPKALV

Fungerer godt til kje den første tida. Har ekstra høg fordøyelegheit av proteinet, og er tilsett vitamin tilpassa heilt unge drøvtyggarar. Vi tilrår overgong til Sau/Lam Appetitt etter nokre veker, spesielt der ein gir kjea mjølkeerstatning.

7,30
NEL20 MJ pr kg TS
17,5
Råprotein, %
NEL20 MJ pr kg TS
Råprotein, %

MAXAMMONBYGG

Maxammonbehandla, valsa norsk bygg. Nytt og potensielt fôrmiddel også til geit. Dette er eit basisk fôr med nøytral PBV20. Aktuell i fullfôret til mjølkegeit i doser på 5-7 hg pr dyr pr dag. Forventninga er som hjå mjølkekyr: Fastare gjødselkonsistens, og at responsen er ein kombinasjon av auka mjølk, fett- og protein-% i mjølka. 
Fullfôret bør balanserast med vitamin- og mineraltilskotet "Premium KornKross".

7,17
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
+12
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

ROEBYGG (gryn)

Gryna spesialprodukt til fullfôrblandarar (grunnmix). Tilfører rasjonen både fiber og stivelse, og blandar seg betre med med tørt grovfôr enn pelletert vare. Inneheld roesnittar,  bygg, kjernemjøl, melasse, salt og litt fett.

6,84
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
-53
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS