<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
FISKÅ MØLLE ETNE

OM FISKÅ MØLLE ETNE

Fiskå Mølle Etne AS, tidligere Etne Bygdemølle AS,  ble bygd i 1923 ved Håfoss i Etne. Helt fram til 1992 var møllen heleid av lokale bønder. I 1992 kjøpte Fiskå Mølle gruppen 51% av aksjene og i 1994 sto et nytt anlegg klar på Tongane.

Bedriften leverer kraftfôr og andre tonnvarer i Nord-Rogaland og Hordaland.  

Fiskå Mølle Etne har i dag 9 medarbeidere. Daglig leder er Kjersti Granmo Nerheim.