<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
LØTEN MØLLE

OM LØTEN MØLLE

Løten mølle ligger i midt i Løten-bygda langs riksveg 25. Mølla ligger inntil Fura-elva og har lange
tradisjoner som møllebedrift.

I 1977 kjøpte Birger M.Bratlie mølla av Martin Løvlien. Mølla hadde da utstyr for håndtering av korn og mel i sekk og besto da av en bygning fra 1950. Umiddelbart etter overtagelsen ble det bygd varmlufttørke, tippesjakt og siloer for bulkhåndtering av kornvarer. Etter 10 år ble dette anlegget for lite og i 1987 sto et nytt maskinbygg klart med moderne renseutstyr, korntørke og økte silokapasiteter. På begynnelsen av -90 tallet ble kraftfôrblanderiet modernisert med vekter og datastyring og pelleteringsanlegg. På slutten av -90 tallet ble det krav om varmebehandling av alt kraftfor og mølla investerte i å ekspandere i tillegg til pelletspresse for å imøtekomme nye krav til fôrproduksjon på en sikker måte. I 2007 ble silokapasiteten for korn nok en gang utvidet og i 2009 sto et nytt silo-anlegg for kraftfôr med helautomatisk utlasting klart til bruk. I 2016 hadde den gamle presselinja gjort sin tjeneste i mer enn 20 år og ei ny presselinje iverksatt.

Mølla er i dag en moderne datastyrt kraftfôrfabrikk som produserer fullt sortiment til svin og drøvtyggere. Mølla er tilsluttet Fiskå mølle der vi har felles råvareinnkjøp, fagmiljø og rådgivning. Løten mølle leverer kraftfôr til hele Østlandet. Hovedråvaren er bygg, havre og forhvete som produseres i møllas lokalmiljø, dvs. korn fra Løten og nabokommunene. Vi legger vekt på
kunde-tilgjengelighet med personlig kontakt og god service for både leverandører og kunder. Løten mølle, i tillegg til å produsere kraftfôr, selger driftsmidler som gjødsel, frø, pakkeplast og annet som trenges til jordbruk og husdyrhold. Vi har en butikk som har det viktigste for fjøs og låve Utover det gir vi kjøpshjelp på varer vi skaffer fra våre samarbeidspartnere.

Velkommen til en god handel.