Gryna kraftfôr til fullfôr

NOR500 Gryn

Rimeleg og stivelsesrikt kraftfôr til sterkt gjæra surfôr med middels kvalitet til mjølkeku, slakteoksar og kviger. Er tilsett vitamin/mineral.

7,18
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+10
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Nor800 Gryn

Mjølkedrivande og stivelsesrikt kraftfôr til mjølkeku på sterkt gjæra surfôr av middels kvalitet for betre fôrutnytting. Er tilsett vitamin/mineral.

7,13
NEL20 MJ pr kg TS
129
AAT20 gram pr kg TS
+6
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPBULL MAX GRYN

Kraftfôr med ekstra mykje grovmalt norsk bygg. Stivelsen i dei store kornpartiklane løyser seg saktare opp i vomma enn ved finmalt korn, og gir dermed eit mindre pH-fall. Primært til intensiv fôring av slakteoksar på surfôr med middels kvalitet. Aktuell også til mjølkeku- og ammekubesetningar. Er tilsett vitamin/mineral tilpassa slakteokse.

6,52
NEL20 MJ pr kg TS
113
AAT20 gram pr kg TS
+15
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

BYGGRØPP GRYN

Stivelsesrikt og proteinfattig kraftfôr til PBV-rikt, sterkt gjæra surfôr ved moderat fôrstyrke. Til alle storfe. Er tilsett vitamin/mineral.

6,84
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
-53
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

ROEBYGG GRYN

Til PBV-rikt surfôr med eit godt nivå sukker. Til mjølkeku. Er kun tilsett salt.

6,84
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
-53
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

ROEGRYN

Gryna roesnittar. Til surfôr med høgt nivå PBV og sukker, men som er fiberfattig. Er kun tilsett salt.

7,03
NEL20 MJ pr kg TS
96
AAT20 gram pr kg TS
-65
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS