Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 11/2 FØLGENDE:

Til kornbransjen

Norske Felleskjøp publiserte første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2020/2021 03.06.2020. Prognosen vart justert ved e-post 27.11.2020.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for bygg vert redusert med 3 øre pr. kg i perioden frå og med veke 8/2021 til og med veke 20/2021.
  • Basispris for havre vert redusert med 1 øre pr. kg i perioden frå og med veke 8/2021 til og med veke 18/2021

Prisendringane er gjort for å oppnå noteringspris for sesongen mest mogleg i samsvar med målpris.

Prisane blir også lagt ut på www.fk.no og publisert i Bondebladet.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
 
Prognoserte basisprisar korn   2020/2021 16.02.2021
  Matkveite  Matrug  Bygg Havre Oljefrø
Målpris 367 322 306 283 598
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 339 307 291 267 569
28 339 307 291 267 569
29 339 307 291 267 569
30 355 322 298 278 597
31 355 322 298 278 597
32 355 322 298 278 597
33 355 322 298 278 597
34 355 322 298 278 597
35 355 322 298 278 597
36 355 322 298 278 597
37 355 322 298 278 597
38 355 322 298 278 597
39 355 322 298 278 597
40 355 320 298 278 597
41 355 320 298 278 597
42 355 320 306 284 597
43 361 320 308 286 597
44 363 320 310 288 597
45 365 320 312 290 597
46 367 320 314 292 597
47 369 320 316 294 597
48 371 320 318 296 597
49 373 320 319 296 597
50 375 320 319 296 597
51 375 320 319 296 597
52 375 320 319 296 597
53 375 320 319 296 597
1 376 320 317 294 597
2 376 320 317 294 597
3 376 320 317 294 597
4 376 320 317 294 597
5 375 320 317 294 597
6 375 320 317 294 597
7 375 320 317 294 597
8 375 320 314 293 597
9 375 320 314 293 597
10 375 320 314 293 597
11 373 320 314 293 597
12 371 320 312 291 597
13 369 320 310 289 597
14 367 320 308 287 597
15 365 320 306 285 597
16 363 320 304 283 597
17 361 320 302 281 597
18 359 320 300 279 597
19 357 320 298 278 597
20 355 320 298 278 597
21 355 320 298 278 597
22 355 320 298 278 597
23 355 320 298 278 597
24 355 320 298 278 597
25 355 320 298 278 597
26 355 320 298 278 597