Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 14/06 FØLGENDE:

Til kornbransjen

Norske Felleskjøp har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisar foreslått i Prop. 200 S. Dersom behandlinga i Stortinget fører til andre målprisar, vil vi justere priskurvene tilsvarande. 

Pristabell ligg vedlagt. Tabellen blir også lagt på heimesida vår, www.fk.no.

Prisprognosane vil bli vurdert løpande med sikte på å ta ut inntil målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
 
Prognoserte basisprisar korn   2021/2022 6.14.2021
  Matkveite  Matrug  Bygg Havre Oljefrø
Målpris 380 332 316 293 638
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 355 320 298 278 597
28 355 320 298 278 597
29 355 320 298 278 597
30 366 332 305 285 635
31 366 332 305 285 635
32 366 332 305 285 635
33 366 332 305 285 635
34 366 332 305 285 635
35 366 332 305 285 635
36 366 329 305 285 635
37 366 329 305 285 635
38 366 329 305 285 635
39 366 329 305 285 635
40 366 329 305 285 635
41 366 329 305 285 635
42 366 329 309 291 635
43 372 329 313 293 635
44 374 329 317 295 635
45 376 329 321 297 635
46 378 329 322 299 635
47 380 329 322 301 635
48 382 329 322 303 635
49 383 329 322 303 635
50 383 329 322 303 635
51 383 329 322 303 635
52 383 329 322 303 635
1 383 329 322 303 635
2 383 329 322 303 635
3 383 329 322 303 635
4 383 329 322 303 635
5 383 329 322 303 635
6 383 329 322 303 635
7 383 329 322 303 635
8 383 329 322 303 635
9 383 329 320 303 635
10 381 329 318 303 635
11 379 329 316 301 635
12 377 329 314 299 635
13 375 329 312 297 635
14 373 329 310 295 635
15 371 329 309 293 635
16 369 329 308 291 635
17 367 329 307 289 635
18 365 329 307 287 635
19 364 329 307 285 635
20 364 329 307 285 635
21 364 329 307 285 635
22 364 329 307 285 635
23 364 329 307 285 635
24 364 329 307 285 635
25 364 329 307 285 635
26 364 329 307 285 635