Prognoserte basispriser

 Markedsregulator skriver 14/9 følgende:

 "19. juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2018/2019. Vi har i dag bestemt å endre dei prognoserte basisprisane. Bakgrunnen er at lite kornvolum kombinert med svært tørt korn legg til rette for at ein større andel av kornet enn normalt blir lagra hos bonde for levering etter nyttår. Dette aukar sjansen for overnotering.

Følgjande endringar i forhold til juniprognosen blir gjort:
• Basispris for bygg blir redusert frå og med veke 42 og slik at høgaste sesongpris blir redusert med 3 øre pr kg.
• Basispris for matkveite blir redusert frå veke 43 og slik at høgaste sesongpris blir redusert med 2 øre pr kg.
• Basispris for oljefrø vert redusert med 4 øre frå veke 40."

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
*) Styringspris
Prognoserte basisprisar korn   2018/2019 14.09.2018
  Matkveite Matrug* Bygg Havre Oljefrø
Mål-/styrings-pris 336 293 284 258 569
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 314 278 269 245 561
28 314 278 269 245 561
29 314 278 269 245 561
30 323 293 275 252 569
31 323 293 275 252 569
32 323 293 275 252 569
33 323 293 275 252 569
34 323 293 275 252 569
35 323 293 275 252 569
36 323 293 275 252 569
37 323 293 275 252 569
38 323 293 275 252 569
39 323 293 275 252 569
40 323 291 275 252 565
41 323 291 275 252 565
42 323 291 278 252 565
43 328 291 281 258 565
44 330 291 283 260 565
45 332 291 285 262 565
46 334 291 287 264 565
47 336 291 289 266 565
48 338 291 291 268 565
49 340 291 293 270 565
50 342 291 294 272 565
51 342 291 294 272 565
52 342 291 294 272 565
1 342 291 294 272 565
2 342 291 294 272 565
3 342 291 294 272 565
4 342 291 294 272 565
5 342 291 294 272 565
6 342 291 294 272 565
7 342 291 294 272 565
8 342 291 294 272 565
9 342 291 294 272 565
10 342 291 294 272 565
11 340 291 292 272 565
12 338 291 290 269 565
13 336 291 288 267 565
14 334 291 286 265 565
15 332 291 284 263 565
16 330 291 282 261 565
17 328 291 280 259 565
18 326 291 278 257 565
19 324 291 278 255 565
20 323 291 278 254 565
21 323 291 278 253 565
22 323 291 278 253 565
23 323 291 278 253 565
24 323 291 278 253 565
25 323 291 278 253 565
26 323 291 278 253 565

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.