Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 22/06 FØLGENDE:

Til kornbransjen:

Felleskjøpet marknadsregulator har i dag revidert prisprognosen for matrug. Matrug vil for sesongen 2021/2022 kome til å bli notert med ein pris 1 øre over målpris og når endeleg rapport er gitt, legg vi til grunn at Landbruksdirektoratet vil følgje opp føresetnadane i jordbruksavtalen og pålegge marknadsregulator å ta ut ein styringspris som er 1 øre lågare enn målpris. På grunn av at rug blir levert og avrekna svært tidleg i sesongen, er det nødvendig å ta konsekvensen av den forventa overnoteringa og styringspris allereie no. Prisprognosen blir redusert med 1 øre pr kg frå og med veke 30.

Pristabell ligg vedlagt. Tabellen blir også lagt på heimesida vår, www.fk.no.

Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen. Jordbruksavtalen opnar også for at basisprisane kan bli justert til høgare nivå enn uttak av målpris føreset, dersom dette skuldast høge internasjonale prisar.

 

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn 2022/2023 22.06.2022  
  Matkveite Matrug Bygg Havre  
Målpris 480 431 406 393  
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris  
27 365 325 306 285  
28 365 325 306 285  
29 365 325 306 285  
30 468 431 396 386  
31 468 431 396 386  
32 468 431 396 386  
33 468 431 396 386  
34 468 431 396 386  
35 468 431 396 386  
36 468 419 396 386  
37 468 419 396 386  
38 468 419 396 386  
39 468 419 396 386  
40 468 419 396 386  
41 468 419 396 386  
42 468 419 402 392  
43 474 419 404 394  
44 476 419 406 396  
45 478 419 408 398  
46 480 419 410 400  
47 482 419 412 402  
48 484 419 414 404  
49 486 419 416 404  
50 486 419 416 404  
51 486 419 416 404  
52 486 419 416 404  
1 486 419 416 404  
2 486 419 416 404  
3 486 419 416 404  
4 486 419 416 404  
5 486 419 416 404  
6 486 419 416 404  
7 486 419 416 404  
8 486 419 416 404  
9 486 419 416 404  
10 486 419 416 404  
11 486 419 416 402  
12 484 419 414 400  
13 482 419 412 398  
14 480 419 410 396  
15 478 419 408 394  
16 476 419 406 392  
17 474 419 404 390  
18 472 419 402 388  
19 470 419 400 386  
20 468 419 398 384  
21 468 419 396 384  
22 468 419 396 384  
23 468 419 396 384  
24 468 419 396 384  
25 468 419 396 384  
26 468 419 396 384