Prognoserte basispriser

MARKEDSREGULATOR SKRIVER 8/12 FØLGENDE:

Felleskjøpet Agri marknadsregulator publiserte prognose for basisprisar 14. juni. Priskurvene skal gi stimulans til å balansere tilgangen av korn mellom innhaustingssesong og resten av sesongen. Priskurvene skal sikte mot uttak av målpris for kvar av målprisvarene for korn.

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:

  • Matkveite: Basisprisen går opp 3 øre frå veke 1/2022.
  • Matrug: Basisprisen går ned 5 øre frå veke 51/2021.
  • Bygg: Basisprisen går opp 2 øre frå veke 51/2022.
  • Havre: Basisprisen går opp 2 øre frå veke 51/2022.
  • Oljefrø: Basisprisen går opp 5 øre frå veke 1/2022.


    Pristabellen er også lagt ut på www.fk.no og endringane blir publisert i Bondebladet.

 

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2021/2022 08.12.2021  
  Matkveite  Matrug  Bygg Havre Oljefrø  
Målpris 380 332 316 293 638  
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris  
27 355 320 298 278 597  
28 355 320 298 278 597  
29 355 320 298 278 597  
30 366 332 305 285 635  
31 366 332 305 285 635  
32 366 332 305 285 635  
33 366 332 305 285 635  
34 366 332 305 285 635  
35 366 332 305 285 635  
36 366 329 305 285 635  
37 366 329 305 285 635  
38 366 329 305 285 635  
39 366 329 305 285 635  
40 366 329 305 285 635  
41 366 329 305 285 635  
42 366 329 309 291 635  
43 372 329 313 293 635  
44 374 329 317 295 635  
45 376 329 321 297 635  
46 378 329 322 299 635  
47 380 329 322 301 635  
48 382 329 322 303 635  
49 383 329 322 303 635  
50 383 329 322 303 635  
51 383 324 324 305 635  
52 383 324 324 305 635  
1 386 324 324 305 640  
2 386 324 324 305 640  
3 386 324 324 305 640  
4 386 324 324 305 640  
5 386 324 324 305 640  
6 386 324 324 305 640  
7 386 324 324 305 640  
8 386 324 324 305 640  
9 386 324 322 305 640  
10 384 324 320 305 640  
11 382 324 318 303 640  
12 380 324 316 301 640  
13 378 324 314 299 640  
14 376 324 312 297 640  
15 374 324 310 295 640  
16 372 324 308 293 640  
17 370 324 306 291 640  
18 368 324 305 289 640  
19 366 324 305 287 640  
20 365 324 305 286 640  
21 365 324 305 285 640  
22 365 324 305 285 640  
23 365 324 305 285 640  
24 365 324 305 285 640  
25 365 324 305 285 640  
26 365 324 305 285 640