Øvrige gjødselslag

PATENTKALI

 KALIMAGNESIA PATENTKALI er et klorfattig kaliumgjødsel (25% K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel. Gjødsla er spesielt egnet til klorømfintlige vekster som potet og har positiv virkning på stivelseinnhold, lagringsdyktighet og smakelighet hos potet.

 

 

KALIUMSULFAT 41%

KALIUMSULFAT 41% er aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium og passer også til klorømfintlige vekster.

 

 

KALIUMKLORID 49%

KALIUM GJØDSEL 49% brukes ved behov for ekstra tilførsel av kalium til alle klortolerante vekster.

  

 

POLYSULPHATE

Polysulphate™ fra Yara er et klorfattig produkt med kalium, magnesium, kalsium og svovel. For gjødsling av poteter, grønnsaker, grovfôr, belgfrukter og andre avlinger.

Les mer 

YARA OPTI-START 12-23-0

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt som startgjødsel om våren i korn, spesielt på fosforfattig og kald jord.

Les mer 

Yara OPTI-NK 22-0-12 (3S)

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se er en fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, magnesium, svovel, bor, sink og selén.
Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller på svært forsforrik jord.

Les mer

 

Yara OPTI-PK 0-11-21

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Les mer

 

Yara OPTI-P 0-20-0

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosforbehov. For eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Les mer