<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til
Råde Mølle

Kalk

Med over 30 års erfaring har Råde Mølle bygget opp en effektiv logistikk på kalk, og håndterer alt fra innlogistikk og lagring til kalkspredning.

Vi har til enhver tid tørr, innelagret kalk tilgjengelig. Vi tilbyr både ferdig spredd kalk og kalk i bulk som kan hentes på lager eller fås tilkjørt. Vi sprer også etter utarbeidede tildelingsfiler når det er ønskelig. Du velger løsningen som passer best.

Interessert i mer stoff rundt temaet? Les mer her: EFFEKTIV KALKHÅNDTERING I ØSTFOLD

Grov kalk

Innhold:
Grovkalk 0-3mm
56 CaO
-
Kalkverdi 1/5år 37/48*
*Usikkerhetsmargin på +/- 3%

 

Dolomitt

Innhold:
Grovdolomitt 0-3mm
32 CaO
12% Mg
Kalkverdi 1/5år 37/46*
*Usikkerhetsmargin på +/- 3%

 

Brent kalk

Kalk til grønnsaksproduksjon.

Kalk til grønnsaksproduksjon skal hindre surjordskader og redusere klumprot. Ulikt kalkbehov til ulike sorter.

 

Kontakt oss

Ta kontakt for bestilling av kalk:

Ole-Petter Kjenner 483 81 966 Kalkansvarlig, Råde
Raymond Langvik 993 29 923 Entreprenør, Ytre Østfold
Bjørn Ole Strøm 950 20 453 Entreprenør, Indre Østfold