<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre rådgivere

Filter

Velg fagområde

Okse.png (1) Drøv
Gris.png (2) Svin
Lam.png (1) Sau
fjørfe2.png Fjørfe
For.png Plantekultur
Hest Hest

Kjell-Rune Vik

Produktsjef drøvtyggerfôr

Etter oppveksten med melkeproduksjon på Stadt tok Kjell-Rune agronomutdanning på Mo jordbruksskole, og studerte videre til graden sivilagronom ved Institutt for Husdyrfag, NMBU. Siden 1995 har han jobbet med utvikling av kraftfôr til drøvtyggere og optimering av kraftfôrresepter. Han begynte i Fiskå Mølle i 1999.


Tlf: 57 88 49 50
Mob: 982 61 270

Epost: kjell-rune.vik@fiska.no

Jorun R. Almås

Salgssjef Plantekultur, Østlandet


Mob: 916 82 134

Epost: jorun.almas@fiska.no

Kari Borg

Kraftfôrkonsulent


Mob: 97 99 17 10

Epost: kari@flisamolle.no

Arvid Bratlie

Daglig leder. Salg drøvtyggerfôr


Mob: 480 73 007

Epost: adm1@loten-molle.no

Wout Mutsaers

Kraftfôrsalg og fagsjef svinefôr


Mob: 959 10 375

Epost: svin@loten-molle.no

Elisabeth Riskedal

Kvalitetsleder


Mob: 464 17 820

Epost: elisabeth.riskedal@fiska.no

Audun Økland

Kundekonsulent kraftfôr


Mob: 952 25 012

Epost: audun.okland@fiska.no

Tor Birkemo

Kraftfôrkonsulent og optimerer


Mob: 69 82 43 00 / 915 62 259

Epost: tb@ostmollene.no

Svenn Husebråten

Kraftfôrkonsulent/Optimerer


Mob: 928 00 095

Epost: sh@ostmollene.no

Kurt Are Nymo


Mob: 922 24 319

Epost: kurt-are@fiska.no

Bjørn Gjærum

Regionsansvarlig Nord


Mob: 915 34 451

Epost: bjorn.gjaerum@fiska.no

Per-Arne Nesjan

Salgssjef Midt-Norge


Mob: 977 31 686

Epost: per-arne.nesjan@fiska.no

Kristina Mæland Hauso

Rådgiver drøv


Mob: 464 16 745

Epost: kristina.hauso@fiska.no

Sara Grande

Kunderådgiver


Mob: 905 63 350

Epost: sara.grande@fiska.no

Maren Bjorland

Rådgiver drøv

Fra melkebruket på Nærbø tok hun agronomutdanning, videre ble det mastergrad i Husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Mob: 982 61 275

Epost: maren.bjorland@fiska.no

Leif Malvin Eggebø

Rådgiver drøv

Er oppvaksen på gard med allsidig husdyrproduksjon, gjekk deretter på jordbruksskule og tok husdyrfag på Landbrukshøgskulen. Har jobba åtte år i utlandet før han kom til Fiskå. Hadde først ansvar for fjørfekundene før han begynte med salg og rådgjeving på drøvtyggarfôr.


Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 261

Epost: leif.malvin@fiska.no

Astrid Tunheim

Rådgiver drøv


Mob: 415 49 487

Epost: astrid.tunheim@fiska.no

Jens Anders Bolstad

Rådgiver drøv


Mob: 911 57 297

Epost: jens.anders@ostmollene.no

Armando Oropeza

Produktsjef svin/veterinær

Doktorgrad innen reproduksjon ble gjennomført fra Mariensee (Hannover) i Tyskland (2004). Armando fikk norsk autorisasjon som veterinær i 2015. De siste årene har han jobbet mest med produksjon av gris og har tatt flere oppdateringskurs i svineproduksjon. Denne kunnskapen tar han med seg videre som rådgiver på svin for Fiskå Mølle.


Mob: 940 32 920

Epost: armando@fiska.no

Tone-Runhild Skadsem

Rådgiver svin/veterinær

Fôring, helse og management på gris. Arbeider i privatpraksis og som rådgiver på svin hos Fiskå Mølle. Brenner for besetningsrådgivning og svinehelse. Har bakgrunn fra Helsetjenesten for svin.


Mob: 915 50 159

Epost: tone_runhild@hotmail.com

Arnulf Fjermedal

Fag svin -og fjørfe

Arnulf jobber med fôrutvikling og optimalisering av fjørfe- og svineproduksjonen. Han har master i landbruksvitenskap fra Ås i 1982, har vært 24 år i Fiskå Mølle, blant annet som daglig leder av Fiskå Mølle AS i Kristiansand og produktsjef for svin- og fjørfefôr. Bosatt i Grimstad.


Mob: 90 54 54 06

Epost: arnulf.fjermedal@fiska.no

Stig Lasse Voster

Rådgiver konsumegg

Har jobbet på Fiskå siden tidlig 90-tallet. Stig driver gård med ammeku, sau og hønsehus med 7500 frittgående høner. Dette er et fôrforsøkhus i Voster, like ved Fiskå Mølle. Stig er opptatt av optimal drift av hønsehuset og fôrutvikling til høns.


Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 277

Epost: stig.voster@fiska.no

Harald Hetland

Utviklingssjef kraftfôr

Harald har doktorgrad i ernæring og har jobbet som førsteamanuensis i fjørfeernæring ved NMBU før han begynte i fôrindustrien i 2007 som Utviklingssjef Fôr. Harald jobber aktivt med innovasjonsprosjekter knyttet til nye fôrråvarer for effektiv og bærekraftig husdyrproduksjon.


Mob: 906 40 620

Epost: harald.hetland@fiska.no

Jarle Hole

Rådgiver kylling

Bred erfaring


Mob: 911 13 461

Epost: jarle.hole@fiska.no

Oddbjørn Lobekk

Plantekultursjef

Oddbjørn er utdannet agronom og har tatt økonomi på BI. Han er plantekultursjef hos Fiskå Mølle, med ansvar for gjødsel, frø, såkorn og ensilering og avdelingsleder for Fiskå Mølle Forus. 


Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 255

Epost: olobekk@fiska.no

Lars Bolås

Salg Midt-Norge


Mob: 911 14 672

Epost: lars.bolaas@fiska.no

Turid Fitjar

Rådgiver drøv


Mob: 938 45 444

Epost: turid.fitjar@fiska.no

Johan Halseth Torgersen

Kundekontakt


Mob: 995 39 385

Epost: johan.torgersen@fiska.no

Torhild Stakvik

Kundekontakt Nordmøre


Mob: 974 78 933

Epost: torhild.stakvik@fiska.no