Slaktegris

Fôrblandinger

Et proteinkonsentrert fase-1 fôr som brukes frem mot 80 kg levende vekt. Opti Vekst utnytter grisens evne til sterk og effektiv vekst i første del av slaktegrisperioden.

110
FEn/100kg
FEn/100kg

Enhetsfôr eller fase 1-fôr. Opti Norm har et protein- og aminosyrenivå som gir optimal daglig tilvekst og høy kjøttprosent. Blandingen er hovedsakelig tilpasset normfôring (restriktiv fôring). Den kan brukes som enhetsfôr fra 30 kg og fram til slakt. Den kan også brukes som et fase-1 fôr (frem til 80 kg) i kombinasjon med Opti Appetitt (fra 80 kg til slakt).

Opti Norm finnes også som en våtvariant som er tilpasset våtfôring.

109
FEn/100kg
FEn/100kg
Energi-konsentrert kraftfôr til slaktegris fra 30 kg til slakt. Kan alternativt inngå som et fase 1-fôr i kombinasjon med Opti Norm. Produktet har lav fôrenhetspris og gir svært god tilvekst i hele perioden frem til slakt.
112
FEn/100kg
FEn/100kg

Et lavprotein fase-2 fôr som brukes etter 80 kg levendevekt til slakt. Det kan brukes i kombinasjon med Opti Vekst eller Opti Norm Energi.

 

105
FEn/100kg
FEn/100kg

Brukes sammen med standard myse.

Ved bruk av alternative fôrmidler til gris, er det viktig at en kjenner den kjemiske sammensetningen av alle fôrmidlene som brukes. Myse leveres med ulik sammensetning fra hvert enkelt meieri.

Ta kontakt for nærmere diskusjon av bruken av alternative fôrmidler.

Våtfôr-blandinger

Våtfôrvarianter av slaktegrissortimentet. Tilsatt høyere nivå av aminosyrer for å kompensere tap i våtfôrsanlegget.
112
FEn/100kg
FEn/100kg
Energi-konsentrert kraftfôr til slaktegris fra 30 kg til slakt. Kan alternativt inngå som fase 1-fôr i kombinasjon med Opti Norm. Produktet har en lav fôrenhetspris og gir svært god tilvekst i hele perioden frem til slakt.
115
FEn/100 kg
FEn/100 kg
Tilskudd tilpasses analyse. Ta kontakt ved interesse.

Et lavprotein fase-2 fôr som brukes etter 80 kg levendevekt til slakt. Det kan brukes i kombinasjon med Opti Vekst eller Opti Norm Energi.

 

 

107
FEn/100 kg
FEn/100 kg