Slaktegris

Opti Norm har et protein- og aminosyrenivå som gir optimal daglig tilvekst og høy kjøttprosent. Blandingen er hovedsakelig tilpasset normfôring (restriktiv fôring). Den kan brukes som enhetsfôr fra 30 kg og fram til slakt. Den kan også brukes som et fase-1 fôr (frem til 80 kg) i kombinasjon med Opti Appetitt (fra 80 kg til slakt).

Opti Norm finnes også som en våtvariant som er tilpasset våtfôring

TØRR 109 / VÅT 112
FEn/100kg
FEn/100kg

Proteininnholdet er tilpasset behovet til slaktegris fra 30 kg og frem til slakt. Energinivået er moderat, noe som gjør at blandingen fungerer godt som appetittfôr og sikrer høg kjøttprosent.

107
FEn/100kg
FEn/100kg

Et proteinkonsentrert fase-1 fôr som brukes frem mot 80 kg levende vekt. Opti Vekst utnytter grisens evne til sterk og effektiv vekst i første del av slaktegrisperioden. Opti Norm (restriktiv fôring) eller Opti Appetitt (appetittfôring) være et gode valg som fase-2 fôr.

Opti Vekst finnes også som en våtvariant som er tilpasset våtfôring.

TØRR / VÅT 112
FEn/100kg
FEn/100kg

Brukes sammen med permeat (eller myse av lavere kvalitet). 

Ved bruk av alternative fôrmidler til gris, er det viktig at en kjenner den kjemiske sammensetningen av alle fôrmidlene som brukes.

Ta kontakt for nærmere diskusjon av bruken av alternative fôrmidler.

Brukes sammen med standard myse.

Ved bruk av alternative fôrmidler til gris, er det viktig at en kjenner den kjemiske sammensetningen av alle fôrmidlene som brukes. Myse leveres med ulik sammensetning fra hvert enkelt meieri.

Ta kontakt for nærmere diskusjon av bruken av alternative fôrmidler.

Opti Norm Pluss har en spesiell kalsium og magnesiumkilde og et høyt protein- og aminosyrenivå som gir optimal daglig tilvekst og høy kjøttprosent. Blandingen kan brukes i tilpasset normfôring (restriktiv fôring) og appetitt fôring. Den kan brukes som enhetsfôr fra 30 kg og fram til slakt. Den kan også brukes som et fase-1 fôr (frem til 80 kg) i kombinasjon med Opti Appetitt (fra 80 kg til slakt).

110
FEn/100kg
FEn/100kg