MELKEERSTATNING

DENKAMILK LAMMEDRIKK

Vår premium mjølkeerstatning til lam og kje. Gir erfaringsmessig høg tilvekst og problemfri fôring. Inneheld høg andel norsk mysepulver. Denkamilk Lammedrikk har eit høgt innhald av råprotein og råfett (h.h.v. 22% og 22%).