Okse

TOPBULL MAX

Kraftfôr med mykje grovmalt norsk bygg. Stivelsen i dei store kornpartiklane løyser seg saktare opp i vomma enn ved finmalt korn, og gir dermed eit mindre pH-fall. Erfaringar frå norske forsøksvertar er fastare gjødselkonsistens enn ved vanleg okse-kraftfôr. Med TopBull MAX kan ein dermed fôre hardare, slakte tidlegare, og oppnå høgare slakteklasse. Og likevel få tørrare bingar. TopBull MAX er heilt utan soyamjøl.

6,63
NEL20 MJ pr kg TS
111
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPBULL FIBER

Aktuell ved grovfôrmangel eller fibermangel og samtidig ønske om høg tilvekst. 

  • Høg andel lusernemjøl (20%)
  • Høgt nivå NDF, lågt nivå stivelse, nøytral PBV
  • Lågare kilopris enn TopBull MAX
  • Gir betre tilvekst enn FiberMix
  • Kan fôrast etter appetitt saman
    med fri tilgang på NH3-halm og
    avgrensa mengder surfôr
6,22
NEL20 MJ pr kg TS
102
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPBULL

Til slakteoksar ved fôrstyrke 4-6 kg pr dag. Anbefalast også til mellomkalv. Aktuell også i rasjonar med myse, samt til grovfôr med høg fordøyelegheit.

Tilbydast kun frå FM Etne, FM Trøndelag, FM Flisa og Løten Mølle.

6,86
NEL20 MJ pr kg TS
117
AAT20 gram pr kg TS
+21
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

NOR500

Rimeleg kraftfôr som er svært gunstig til framfôring av slakteoksar opp til ca 4 kg pr dag (max-nivå avhengig av fiberinnhold i rasjonen). Aktuell også til mellomkalv. Til grovfôr med middels kvalitet.

7,06
NEL20 MJ pr kg TS
119
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

MELKETOPP

Melketopp Nøytral har eit råproteininnhald på ca 17%, og gjer at kalvar veks godt på dette fôret allereie frå 3 mnd alder. Godt vommiljø er vektlagt i råvarevalet til dette fôret. Med nøytral PBV passar kraftfôret til grovfôr med middels utviklingstrinn

7,19
NEL20 MJ pr kg TS
124
AAT20 gram pr kg TS
+13
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som Melketopp Nøytral, men med negativ PBV. Kraftfôret passar godt til tidleg hausta eller sterkt gjødsla grovfôr. 

7,07
NEL20 MJ pr kg TS
120
AAT20 gram pr kg TS
-7
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som Melketopp Nøytral, men med positiv PBV. Til 1. slåtts grovfôr ved seint utviklingstrinn eller ved mykje halm i rasjonen.

7,17
NEL20 MJ pr kg TS
125
AAT20 gram pr kg TS
+49
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

SAU/LAM APPETITT

Fiber- og proteinrikt spesialkraftfôr opprinneleg tilpassa appetittfôring til sau og lam for høg tilvekst. Brukarerfaringar viser imidlertid at kraftfôret fungerer også svært godt til kalvar, kviger og oksar i sterk vekst. Spesielt der andre kraftfôr har gitt "lause magar" blir dette fôret ofte ein favoritt.

93
FEn/100kg
108
AAT20 gram pr kg TS
+17
PBV20 gram pr kg TS
FEn/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FIBERMIX

Aktuell til oksar som erstatning for manglande grovfôr. Gir også betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Til oksar < 8 mnd bør FiberMix kombinerast med anna meir proteinrikt kraftfôr (t.d. Melketopp).

6,25
NEL20 MJ pr kg TS
100
AAT20 gram pr kg TS
+19
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS