Veileder til støttefôring av rein

NIBIO har utarbeidet en veileder med erfaringsbasert kunnskap om støttefôring av rein med kraftfôr på vinterbeite.

For å lykkes med støttefôring av rein, er det viktig å lytte til dyrekjøpte erfaringer fra andre reineiere som har funnet «oppskriften» for hvordan en kan gjennomføre støttefôring som ivaretar dyrenes helse og tilvekst. Da får du også mer igjen for å investere i kraftfôret FiberMix Rein.

Vi anbefaler deg å studere veilederen nøye, og å gjennomføre fôringen med FiberMix Rein som beskrevet her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Fiskå Mølle om du har spørsmål om kraftfôr og fôring av reinsdyr.

Lykke til med støttefôringen!

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon