Fullgjødsel (NPK)

Yaras globale varemerke for NPK-gjødsel heter YaraMila®. Fullgjødselet deres er spesielt tilpasset norsk landbruk og er laget for å dekke de ulike veksters spesielle behov i tillegg til varierende jordanalyseverdier. Når de brukes i riktig mengde, til rett tid og under riktige forhold vil gjødselet sikre et presist og velbalansert næringsopptak i plantene.

Se spredetabell hos Yara

Fullgjødsel inneholder:

-Nitrogen (N)
-Fosfor (P)
-Kalium (K)
-Kalsium (Ca)
-Magnesium (Mg)
-Svovel (S)
-Bor (B)  

YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10

Nitrogenrik Fullgjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6 

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noen annen Fullgjødsel. Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel om våren.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12

Nitrogenrik Fullgjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Spesielt aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15

En kaliumrik Fullgjødsel med moderat innhold av fosfor. Primært til gras i kystområdene og i kaliumfattige innlandsstrøk der det ikke brukes husdyrgjødsel. Også egnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord og til en del grønnsakskulturer

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-3

Fosfor-og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P-og K-status. Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling. Tilgjengelig fra høsten 2020.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11

Til korn og oljevekster på mindre næringsrik jord. Spesielt egnet til grunngjødsling i kombinasjon med delgjødsling med Kalksalpeter™ eller annen N-gjødsel i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster.

Les mer

 

YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan. Velegnet til poteter, grønnsaker og bær. Til poteter kan en grunngjødsle med Fullgjødsel 8-5-19 mikro om våren og delgjødsle med YaraLiva Kalksalpeter™ eller YaraLiva Nitrabor i vekstsesongen.

Les mer