Hvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker mer hvete i klassene 2, evt. 1, noe som gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Les mer om hvete

Se hele vårt såkornsortiment

 

BJARNE

Bjarne er en yterik vårhvetesort med meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Zebra, Demonstrant og Mirakel. Bjarne er mottagelig for de vanlige bladflekksjukdommene. Sorten har middels god hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa.

MIRAKEL - KVALITETSHVETEN

Mirakel er nå etablert i vårhvetesortimentet, og vi antar at sorten blir et stort og godt bidrag innen mathveteproduksjonen. Mirakel er en halvsein sort og på linje med Krabat i veksttid. Strået er relativt langt, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksjukdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvetesortene. Sorten er plassert i proteinklasse 1 (avregnes med prisklasse 2), noe som bør gjøre den svært interessant for matmjølsbransjen.

Veksttid: 125 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa.

ZEBRA

Zebra er en sein vårhvetesort, med fire dager lengre veksttid enn Bjarne. Sorten utmerker seg med god stråstyrke og kvalitet. Videre har sorten god motstandsevne mot flere bladflekksjukdommer. De siste par årene er det imidlertid registrert forekomster av gulrust i sorten, noe som må bekjempes for å unngå store avlingsreduksjoner. Zebra har gode kvalitetsegenskaper med høyt og relativt stabilt falltall. Sorten er plassert i proteinklasse 3.

Veksttid: 126 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa

CARESS

Caress er årets nyhet i vårhvetesorti- mentet.

Sorten er halvsein som Krabat, og har de høyeste avlingstallene blant vårhvetesortene. Caress er mottagelig for flere bladflekksjukdommer, men sterk mot mjøldogg og gulrust.

Sorten er plassert i proteinklasse 3.

 

Veksttid:125 dager


Såmengde: 22-24 kg/daa