Hvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Møllene ønsker mer hvete i klassene 2, evt. 1, noe som gjenspeiles i oppgjørsprisen på mathvete. Sortenes egenskaper til å beholde falltallet etter modning har i fuktige høster svært stor betydning for verdien og bruksområdet for hveten.

Under finner du våre hovedsorter.  Se hele hvetesortimentet vårt her.


 

BJARNE

Bjarne er en yterik sort veksttiden tatt i betraktning, og har meget gode kvalitetsegenskaper. Sorten har kort strå og god stråstyrke. Det korte strået gjør Bjarne mer mottagelig for hveteaksprikk enn de seinere og lengre sortene Caress og Mirakel. Bjarne er også mottakelig for de vanlige bladflekksykdommene og gulrust. Den har middels god hektoliter- og tusenkornvekt, og proteininnhold. Falltallet er middels høyt og relativt stabilt. Sorten er plassert i proteinklasse 2.

Veksttid: 120 dager
Såmengde: 21-23 kg/daa

MIRAKEL

Mirakel er en halvsein sort med et relativt langt og mykt strå, og i konvensjonell dyrking bør sorten vekstreguleres. Sorten er sterk mot de fleste bladflekksykdommene i hvete, og viser så langt også motstandsevne mot gulrust. Avlingsnivået ligger på nivå med de andre seine vårhvete sortene. Sorten responderer svært godt på tidlig behandling med klormekvatklorid (CCC) og for å unngå redusert hektolitervekt må dosen være svært lav. proteinklasse 1.

Veksttid: 123 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa

CARESS

Sorten er halvsein som Krabat, og har et svært høyt avlingspotensiale. Caress er mottagelig for de vanlige bladfllekksykdommene, og bør derfor behandles for sopp. Det viser seg også at sorten er svært mottagelig for mjøldogg og må følges opp for dette. proteinklasse 3.

Veksttid: 124 dager
Såmengde: 22-24 kg/daa