Personvernerklæring

Denne Personvernerklæring gir informasjon om hvordan Fiskå Mølle behandler personopplysninger, bl.a. på denne nettsiden.

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FISKÅ MØLLE AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leverandør, ved å bestille varer fra oss eller på annen måte vil Fiskå Mølle behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi vil behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 • Vi behandler personopplysninger for kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører. Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering så går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter.
 • Informasjonen du gir oss om deg gjennom enten eksplisitt samtykke (ved å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din i skjemaer for å kontakte oss, melde deg på nyhetsbrev eller bestille fra oss) eller frivillig implisitt samtykke (ved å godta bruk av cookies som du gjør ved å bruke nettsiden vår, med mindre du har skrudd av dette) blir samlet og brukt separat.
 • Følgende opplysninger blir lagret i vårt saks/arkivsystem og kundesystem:
  • Kundenavn, adresse, telefonnummer
  • Gårds og bruksnummer
  • Organisasjonsnummer
  • For autogirokunder: kontonummer
 • Kontaktinformasjon (om oppgitt) blir sammen med eventuelle beskjeder/bestillinger fra deg som mottas på nettsiden og som sendes til den ansvarlige i Fiskå Mølle AS eller en innleid tredjepart med taushetsplikt som mellomledd, som besvarer henvendelsen med riktig oppfølging. Om vi har mer relevant å meddele etter besvarelsen på din besvarelse tar vi kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt. Du kan gi beskjed på post@fiska.no om du ikke ønsker dette.

Opplysningene som sendes gjennom e-post direkte eller skrives inn i kontaktskjema blir lagret for å yte den aktuelle servicen. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post eller gjennom skjema på nettsidene våre.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Fiskå Mølle bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

LAGRINGSTID OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg, så vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjonen, f eks. etter regnskapsreglene.

 

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn og retting (samt sletting, se ovenfor) i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov.

Om du bare ønsker å slutte å motta kommunikasjon fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å kontakte deg gjennom annen kontaktinformasjon (om noe) for å snakke med deg om hvilke måter du ønsker at vi behandler dine opplysninger videre dersom det er aktuelt.

All informasjon som oppgis til oss gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt eller implisitt.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON

Ta kontakt per e-post på post@fiska.no eller per telefon på 51743300 for alle henvendelser angående vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: Fiskå Mølle AS

Personopplysningene på denne siden ble sist oppdatert 11.07.18.

Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder ved Fiskå Mølle AS. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke.

 

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

DENNE NETTSIDEN BRUKER COOKIES

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Slik admininstrerer du informasjonskapsler

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Vi behandler også data om hvordan du bruker nettsiden vår samles aggregert inn gjennom Google Analytics. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi (Fiskå Mølle AS) avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse (både når det gjelder helhetlig nettside-struktur og innhold på enkeltsider).

Fiskå Mølle AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerene benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google.

Informasjon som lagres av Google Analytics blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

 

SUMO

Sumo er en tjeneste levert av Sumo Group Inc. hvor man kan aktivere delingsknapper for sosiale medier og andre steder å dele artikler og nettside til, sette opp bokser med tilbud som kan dukke opp på nettsiden basert på valgte parametere, måle hvordan siden brukes på lignende måte som Google Analytics og hvor bra boksene som viser tilbud fungerer (Prosent som takker ja, for eksempel).

På Fiskå Mølle sine nettsider brukes kun Sumo for å gi mulighet til å dele artikler og vise oss hvilke artikler som er mest interessante for besøkende av nettsiden, basert på antall delinger og prosent av besøkende som har delt.

Informasjon som lagres av Sumo blir lagret av Sumo Group Inc. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

 

 

UCOMMERCE

Ucommerce er en netthandelsplattform laget av Ucommerce ApS som integrerer med flere CMS (programmer hvor man kan strukturere innhold for nettsider og publisere det). Ucommerce integrerer blant annet med Umbraco, som denne nettsiden er bygget i. Nettsiden har derfor cookies fra Ucommerce som drifter netthandelsfunksjonaliteten på enkelte av undersidene på nettsiden vår. Ucommerce prosesserer og lagrer data knyttet til netthandel.

Informasjon oppgitt i forbindelse med bestilling på nett, samt hva du bestilte og annen informasjon knyttet til ordren din lagres av Ucommerce og Fiskå Mølle av hensyn til gjeldende lovverk og dine fremtidige bestillinger.

Informasjon som lagres av Ucommerce blir lagret av Ucommerce ApS. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

 

UMBRACO

Umbraco er et CMS (nettsidebygger) som kan lastes ned og installeres på egne servere, eller kjøres for deg i Umbraco Cloud. InfoTiles kjører nettsiden bygget med Umbraco i Azure for Fiskå Mølle. Umbraco, som er verktøyet vi har bygget nettsiden i, bruker cookies for å la deg besøke den og bruke nettsiden vår normalt. Uten disse fungerer ikke nettsiden skikkelig.

Ingen informasjon blir lagret av Umbraco. Det legges derimot en cookie lokalt hos deg som forsvinner når besøket er over. Se under for oversikt over cookies som settes og hvor lenge de varer..

 

AZURE

Nettsiden leveres gjennom Azure, som er en gruppe sky-tjenester fra Microsoft Corporation som lar kunder utvikle, administrere og distribuere programmer og nettløsninger. Når du besøker nettsiden vil du også få cookies fra Azure, som er nødvendige for å ha en god nettsideopplevelse. I Azure har InfoTiles (som sørger for optimal drift av nettsiden) tilgang til lignende statistikk om nettsidebesøket som Google Analytics samler inn, for å sikre at alt er i orden. Disse dataene lagres kun i Azure.

 

COOKIES PÅ NETTSIDEN

Cookie name Description Duration
ARRAffinity Affinitizing user to an instance of Azure Session
ASP.NET_SessionId Cookie from Umbraco to identify the user sessions Session
__cfduid Social sharing functionality for Sumo 2 years
__smToken Check if logged in to Sumo 1 year
__smVID Sumo Analytics 30 days
_ga Cookie by Google Analytics to distinguish users 2 years
_gat_UA-72192732-2 Cookie by Google Analytics to distinguish users Session
_gat_UA-79426160-1 Cookie by Google Analytics to distinguish users Session
_gid Cookie by Google Analytics to distinguish users 24 hours
ai_session Preserves users states across page requests Session
ai_user Cookie from Microsoft that collects usage statistics and telemetry information across visits 1 year
basketid Ucommerce ecommerce basket preservation across pages 30 days
initref Tracking website shares to Reddit through Sumo Session
lidc Tracking website shares to LinkedIn through Sumo 24 hours
loid Tracking website shares to Reddit through Sumo 2 years
session_tracker Tracking website shares to Reddit through Sumo Session