Smågris

Støttefôr til bruk i spedgrisperioden. Høyt nivå mysepulver for å lette overgangen fra purkemelk til kraftfôr.

Et konsentrert smågrisfôr med høyt proteinnivå for ekstra høy tilvekst. Tilpasset besetninger med god helsestatus og problemfri avvenning. Fås som tørr- og våtfôrblanding.

113
FEn/100kg (tørr)
113
FEn/100kg (våt)
FEn/100kg (tørr)
FEn/100kg (våt)

Fullfôr til smågris. Gis fra tiden før avvenning og til levering, men er først og fremst et fase 2-fôr fra 20 kg til levering.

113
FEn/100kg
FEn/100kg

Spesialisert smågrisfôr med ekstra skånsomme råvarer, fra avvenning til levering. Brukes der det er problemer med avvenningsdiaré og ødemsjuke.

 

113
FEn/100 kg (tørr)
113
FEn/100 kg (våt)
FEn/100 kg (tørr)
FEn/100 kg (våt)