Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Under finner du våre hovedsorter. Hele såkorn-sortimentet finner du her:

Bredo

Bredo er en svært lovende seksradssort som vi forventer vil ta stor andel av 6-radssortimentet. Veksttiden ligger mellom Brage og utgåtte Rødhette. Sorten kombinerer relativ kort veksttid med et høyt avlingsnivå, på Østlandet 7% høyere enn Rødhette, i Midt Norge 1% høyere enn Rødhette i perioden 2018-2020. Bredo viser en legdeprosent på linje med Rødhette , mens aks- og stråknekk ligger noe over de andre markedssortene. Tusenkornvekta er i det lavere sjiktet, mens sykdomstallene er gode.


Veksttid: 106 dager
Såmengde: 18-20 kg/daa

BENTE

Sorten er middels sein, med et svært høyt avlingspotensiale og høy tusenkornvekt. Sykdomsresistensen er god, og sorten har Mlo-resistens mot mjøldogg. Bente har også god resistens mot nematoder. Stråstyrken og kvaliteten er god. 23-25 kg/daa

Veksttid: 111 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa

Annika

Annika er en sein sort. Slik sorten har vist seg i forsøk gjennom de siste årene vil den kunne bli en utfordrer primært mot Thermus. Annika har tilnærmet samme veksttid som Thermus, og er ca. 2 dager seinere enn den etablerte sorten Bente. Avlingsnivået er meget høyt. Stråstyrken er på lik linje med Thermus, og er noe mindre stråstiv enn Bente. Sorten er storkornet, og sykdomstallene er gode. Den er nematoderesistent. 23-25 kg/daa

Veksttid: 112 dager
Såmengde: 23-25 kg/daa