Purker

Kombinasjonsfôr i drektighets- og laktasjonsperioden. Brukes også til rekrutteringsdyr. Godt valg i besetninger hvor man kun har mulighet til å bruke èn fôrblanding til purkene. FEn per 100 kg: Tørr 108/Våt 109

108/109
FEn/100kg
FEn/100kg

Roetopp er et rent fibertilskudd som gis til drektige purker i hele drektighetsperioden. Anbefalt bruk er 1 gram per kg. Vanligvis mellom 2-300 gram pr purke og dag i tillegg til kraftfôrrasjonen.

N/A
FEn/100kg
FEn/100kg

Fôr til diende purker som er sammensatt for å få mest mulig melk ut av purka. Pga energinivået må en være oppmerksom på at det skal gis mye grovfôr hvis denne nyttes til drektige dyr. Gir høye avvenningsvekter samtidig som holdet til purka opprettholdes gjennom laktasjonen.

110
FEn/100kg
FEn/100kg

Enhetsfôr til drektige purker og rekrutter (ungpurker). Pga høyt det høye fiber innhold er det viktig at overgangen fra smågrisfôr til Opti Drektig skjer over tid, da helst med Fiskå Avlsfôr som mellomfôr. Drektige purker holdreguleres med Opti Drektig i kombinasjon med godt grovfôr. Opti Drektig bør brukes fra 30 dager etter inseminering til 3 dager etter grising.

TØRR / VÅT 103
FEn/100kg
FEn/100kg

Tilskuddsfôr til smågris og rekruteringsdyr. Har et høyt innhold av fiber, vitaminer og mineraler. Inneholder en unik mineralkilde som skal redusere faren for halebiting. Gi 50-100 gram/dyr tre ganger per uke, eventuelt hver dag.

Tilskuddsfôr til bruk de siste 10 dagene av drektighetsperioden og frem til ca. 3 dager etter grising. Opti Råmelk er spesielt sammensatt for å øke mengde og kvalitet på råmelka, og dermed redusere tap av spedgris fram til avvenning.

Rimelig fôr som kan brukes i drektighets- og laktasjonsperioden. Brukes også til rekrutteringsdyr. Godt valg i besetninger hvor man kun har mulighet til å bruke én fôrblanding til purkene. Passer bra til purkene i navet og satellittene.

110
FEn/100kg
FEn/100kg