Slaktekylling

Startfôr uten tilsatt koksidiostatika. Riktig energi-innhold og skreddersydd aminosyreprofil for god tilvekst, utvikling av tarm og immunstimulans. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Mengde fôr bør justeres ifht. størrelse på dag-gammel kylling, er kyllingen liten bør man vurdere å bruke rundt 350 gram

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Riktig balanse mellom energi og aminosyrer for god tilvekst. Råprotein noe redustert ifht. startfôr for å hindre bakterieoppblomstring og vått strø. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø.

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Redusert forhold mellom energi og råprotein for å hindre bakterieoppblomstring og vått strø. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Kan brukes som sluttfôr, eller gjennom hele vekstperioden fra dag 10 til slakt, men man må regne med noe høyere fôrforbruk. Det mest skånsomme alternativet, anbefales særlig om man har problemer med bløtt strø.

Vekstfôr tilpasset saktevoksende hybrider. Redusert proteinmengde og høy fiberandel gir moderat tilvekst, god tarmhelse og godt miljø. Brukes Fra dag 15 til slakt.

Vekstfôr uten tilsatt koksidiostatika. Fôret har et lavere energi-innhold, dette gir den rimeligste prisen men også høyere fôropptak og moderat vekst. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø. Kan brukes som sluttfôr, eller gjennom hele vekstperioden fra dag 10 til slakt, men man må regne med noe høyere fôrforbruk.

Vekstfôr tilpasset saktevoksende hybrider. Redusert proteinmengde og høy fiberandel gir moderat tilvekst, god tarmhelse og godt miljø. Brukes Fra dag 15 til slakt.

Ekstensivt vekstfôr til slaktekylling. Toppkylling Lett er en kostnadseffektiv men balansert diett, med redusert energi og råprotein innhold. Inneholder alt som en kylling trenger for normal utvikling og tilvekst. Fôrets lave konsentrasjon vil gi utslag i høyere fôrforbruk og potensielt lavere tilvekst. I praksis betyr dette at en høyere fôrfaktor må forventes. På grunn av lav råvarekostnad er Toppkylling Lett et rimelig alternativ. Den lave prisen vil resultere i god fôrøkonomi. Bruk av dette fôret forutsetter at kyllingen har et godt fôropptak og noe høyere fôrforbuk må påregnes enn ved fôring av konsentrerte dietter. Anbefalt bruk fra dag 25, kan fases inn tidligere dersom tilvekst og jevnhet er god.

Startfôr tilpasset JA787 sitt næringsbehov fra dag 0-14.

Anbefalt fôrmengde 450 gram.

Konsentrert vekstfôr som kan brukes i overgangen fra startfôr og Solvinge Vekst, spesielt der det brukes mindre startfôr og der tilveksten ønskes å boostes. Ved lav tilvekst anbefales å bruke Solvinge Pluss opptil tre ukers alder.

Anbefalt mengde: 400 g

Vekstfôr tilpasset JA787 sitt næringsbehov fra dag 15-25. Ved tilvekst under kurve kan dette fôret brukes frem til dag 35.

Anbefalt fôrmengde 900 gram.

Sluttfôr tilpasset JA787 sitt næringsbehov fra dag 36-46(slakt). Ved tilvekst på eller over kurve kan dette fôret brukast fra dag 26.

Anbefalt fôrmengde fra dag 36-46: 1650 gram .