<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
Fiskå Mølle Skjelfoss

OM SKJELFOSS KORN

Fiskå Mølle Skjelfoss AS ligger i Hobøl i Østfold fylke. Bedriften er AS hvor eierne stort sett består av lokale bønder. AS’et består av 42 aksjer. Største eierandel har Fiskå Mølle Moss AS med 58 % av aksjene. Nåværende drift av Skjelfoss Korn startet opp i 1992.

 

truck

VIKTIGSTE LEVERANDØRER

Bønder i  Hobøl, Follo-kommunene og omegn leverer korn som vi kjøper og selger videre til Fiskå Mølle Moss.

  • Fiskå Mølle Moss & Yara leverer gjødsel
  • Strand Unikorn leverer såvarer
  • Fiskå Mølle leverer kraftfôr
cart

KUNDER

Gardbrukere i Hobøl - Follo og omegn

 

penger

FISKÅ MØLLE SKJELFOSS SKAL VÆRE

  • Et foretrukket anlegg for mottak av korn for bønder i området rundt Hobøl

  • En fortrukket leverandør av tonnvarer/driftsmidler til bønder i Hobøl-området

 

kontakt

FORRETNINGSDRIFTEN

Kornmottak: Behandling og lagring av korn, ca. 50.000 tonn pr. år Rensing og beising av såkorn ca. 400 tonn pr. år.

  • Salg av gjødsel, såkorn, kraftfôr, tonnvarer og andre driftsmidler.
  • Maling av forskjellige typer spesialmel.
  • Byggmel med høyt betaglukannivå opp mot 23%. Finmel av bygg.
  • Åkerbønnemel med opptil 64% proteininnhold. Stivelse av åkerbønnemel.
  • Kan også male annen type mel på forespørsel.