Verpehøns

Start (0-4 uker) og Oppdrett 1 Vekst (4-8 uker) – Fiskå Oppdrett 1 Start brukes de 4 første ukene til høner av verperase. Ved oppnådd levende vekt på ca 350-400 g gram fases Fiskå Oppdrett Vekst (4-8 uker) inn.

Fullfor til verpehøner, alder 6-16 uker. Brukes til unghøner fra innsett til overgang Fiskå Oppdrett 3.

Anbefaling: Fra innsett til 18-19 ukers alder

Egenskaper: Oppverpingsfôr, må ikke brukes lengre enn 18/19 uker pga fare for knapp kalsium-tilgang.

Anbefaling: Fra 18/19 ukers alder til 59 g eggvekt (25-30 ukers alder)

Egenskaper: Konsentrert fôr som gir rask stigning i eggmasse (eggvekt og verpeprosent)

Anbefaling: Fra 59 g eggvekt (25-30 ukers alder) og til 64 g egvekt (40-50 ukers alder)

Egenskaper: Konsentrert fôr som opprettholder høy produksjon, moderat eggvekt og god fjærdrakt

Anbefaling: Fra 64 g eggvekt (40-50 ukers alder) til utslakt

Egenskaper: Høy ytelse, bidrar til lav klinkandel, god fjærdrakt og bremser økning i eggvekt

Anbefaling: Ved unormalt høye eggvekter

Egenskaper: Dersom høy eggvekt (>65 g) oppnås tidligere enn forventet, fases Toppverper 3 inn

Spesialfôr til høner av verperase for ekstra gule plommer (Roche fargeskala, styrke 12-14). Brukes fra ca 59 g eggvekt, fra eggene er i kommersiell størrelse og til ca 64 g – deretter fases Toppverper 2 Gul inn.

Spesialfôr til høner av verperase for ekstra gule plommer (Roche fargeskala, styrke 12-14), brukes fra ca ca 64 g eggvekt og til utslakt.

Fullfôr til verpehøner for produksjon av Sol-Egg, brukes ved 25-60 ukers alder.