Verpehøns

Start (0-4 uker) og Oppdrett 1 Vekst (4-8 uker) – Fiskå Oppdrett 1 Start brukes de 4 første ukene til høner av verperase. Ved oppnådd levende vekt på ca 350-400 g gram fases Fiskå Oppdrett Vekst (4-8 uker) inn.

Vekstfôr til unghøner anbefalt fra 6-16 ukers alder. Kan også
brukes hos eggprodusenten i overgang til Fiskå Oppdrett 3
ved innsett før 16 ukers alder.

Anbefaling:
Fra innsett 16 uker til 18/19 ukers alder og 2-5 % verping.


Egenskaper:
Modningsfôr, forberedelse til verping, brukes kun frem til
18/19 ukers alder pga. fare for Ca-knapphet.

Anbefaling:
Fra 18/19 ukers alder (begynnende verping) og frem til
22/23 ukers alder. Beregn 2 kg fôr per høne. Ved fare for
bløtt strø (overfôring av protein), velg heller Toppverper 1.

Egenskaper:
Konsentrert oppverpingsfôr som gir rask stigning i eggmasse
(eggvekt x verpeprosent).

Anbefaling:
Fra 22/23 ukers alder frem til 61-62 g eggvekt og et
fôropptak på 112-115 g/dyr/dag.


Egenskaper:
Konsentrert verpefôr som opprettholder høy produksjon,
moderat eggvekt og fin fjærdrakt.

Anbefaling:
Pga. markedets ønske og makspris for medium egg (53-63
g), fases Toppverper 2 inn ved eggvekt 61-62 g eller 38-40
ukers alder dersom hønene spiser 112-115 g/dyr/dag.


Egenskaper:
Høy ytelse, bidrar til lav klinkandel, god fjærdrakt, høy
verpeprosent og bremser økning i eggvekt.

Anbefaling:
Fases inn fra ca. 50 ukers alder dersom det daglige
fôropptaket faller under ca. 110 g per dyr.


Egenskaper:
Tilsvarer Toppverper 1 tilsatt ekstra kalsium. Vil bidra til
høyere ytelse, lav klinkandel, og moderat eggvekt.

Anbefaling:
Sluttfôr som kan fases inn fra 50/60 ukers alder, 115-120 g
daglig fôropptak i flokker i særskilt god kondisjon; optimal
eggmasse, god fjærdrakt og moderat eggvekt (64/65 g).


Egenskaper:
Redusert konsentrasjon og pris, bruk av denne betinger
at flokken er i ernæringsmessig balanse, godt fjærsatt og
tilstrekkelig fôropptak (helst rundt 115 g/dyr/dag).

Toppverper-blandingene leveres også som «Gul»-varianter
med en pigmentering rundt 12/14 på Roche fargeskala.