Kalkun

Et kraftig startfôr med balansert aminosyreprofil. Hos nyklekkete kyllinger er ikke organene helt ferdig utviklet. Det er derfor viktig å gi kyllingene en så god start som mulig. Fôret inneholder råvarer med ekstra høy fordøyelighet for å stimulere til god tarmutvikling. Det sikrer et godt opptak av næringsstoffer fra tarm, og er et viktig grunnlag for god tilvekst resten av innsettet. Anbefalt mengde: 500 g/per dyr.

Vekstfôr til slaktekalkuner 3-6 ukers alder.
Et tilpasset startfôr/vekstfôr med fokus på balansert aminosyreprofil og råvarer med høy fordøyelighet. Anbefalt mengde: 2,5-3 kg/dyr.


Vekstfôr til slaktekalkuner 6-9 ukers alder.
Kalkuner er sensitive for endringer, det anbefales alltid å bruke 4-6 dager på å fase over til nytt fôrparti. Ved utfordringer med strøkvalitet og tråputesår, rådes det til spesielt fokus på tidlig innfasing av ToppKalkun 4.
Svakere fôring kan gi lavere tilvekst, produsenten må avveie behovet for tørrere strø opp mot krav til tilvekst. Anbefalt mengde: 4,5-6 kg/dyr


Vekstfôr til slaktekalkuner 9-12 ukers alder. Kan brukes som et sterkt fôr helt frem til haneslakt. Svakere fôring kan gi lavere tilvekst, produsenten må avveie behovet for tørrere strø opp mot krav til tilvekst.

(12-20 uker)

Moderat vekstfôr beregnet brukt fram til haneslakt. Kan fases inn vesentlig tidligere enn 12 uker dersom det er utfordringer med bløtt strø. Produsenten må avveie behovet for tørrere strø opp mot krav til tilvekst. Jevn overgang mellom fôrslag er viktig, bruk minst 4-6 dager.

Svakt vekstfôr til slaktekalkuner.
Lavprotein-fôr, kan blandes inn tidligere i innsettet ved utfordringer med strøkvaliteten, men ta høyde for svakere tilvekst. Kalkuner er sensitive for endringer, det anbefales alltid å bruke 4-6 dager på å fase over til nytt fôrparti.