FISKÅ MØLLE MOSS

Velkommen til Fiskå Mølle Moss

Fiskå Mølle Moss AS ble stiftet sommeren 2002. Selskapet eies hundre prosent av Brødrene Nordbø AS som også eier Fiskå Mølle AS.

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser, noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

Fiskå Mølle Moss AS har kr 20 mill. i aksjekapital, og en solid eier i ryggen. Det tredje alternativ i norsk kornhandel skal bygges på soliditet, nøkternhet og hardt arbeide; akkurat som den norske bondestand.

Åpningstider
08.00 – 17.00
Mandag til Fredag

Telefon
69 20 47 70

E-post
postmoss@fiska.no

Adresse
Fiskå Mølle, Moss
Postboks 104
1501 Moss

Besøksadresse:
Havnestredet 6 1531 Moss

Kornpriser

Fiskå Mølle Moss følger markedsregulators basiser (kystpris). Priser for inneværende uke er gjeldende. Priser framover i tid er prognose, og kan endres.

Se priser her

Plantekultur

Håndboken i plantekultur er et enormt hjelpemiddel i den daglige driften til alle planteprodusenter, enten det er fôrgras eller grønnsaker. Riktig bruk av produktene gir en effektiv produksjon.

Se håndboka her

Kornavregning

Logg inn og få tilgang til elektronisk avregning i Sitos.

Se avregning her

PRODUKTER

Gjødsel

Fra eget gjødselpakkeri pakker vi Fullgjødsel fra Yara i 600kg sekker, og kan levere gjødsel til en konkurransedyktig pris.

Yara Logo

Les mer

Såvarer

Gode avlinger på kornåkeren starter med såkornet. Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. Gjennom vårt samarbeid med Strand Unikorn får du full åpenhet rundt produktene.

Les mer

Plantevern­­

Vi har et stort utvalg av plantevernmidler. Samarbeidet med Norgesfôr sikrer god tilgjengelighet over hele landet.

Les mer

Veiledning i kornhandel

Fiskå Mølle har siden 1873 vært opptatt av korn, og er det fortsatt. I starten var det bekkekvern, nå er vi en moderne bedrift som vet å verdsette kornet, enten det skal brukes til mat eller fôr. I dette heftet går vi gjennom kvalitetskrav og betingelser for kommende sesong.

Se veilederen her

Leveransemelding

Husk å fylle ut leveransemeldingen som du finner her.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du ønsker å finne et sikkerhetsdatablad er det stor mulighet for at du kan finne det her.

Basispriser

Du finner våre basispriser her.

KONTAKTPERSONER

Glenn Snellingen, Salgs-/Markedskonsulent

905 19 101
glenn.snellingen@fiska.no

Eli Markussen

Eli Markussen, Logistikkansvarlig

970 38 025
eli.markussen@fiska.no

Cornelis Bakker

Cornelis Bakker, Økonomisjef

67 20 47 71
cornelis.bakker@fiska.no

Rune Aamli

Rune Aamli, Daglig leder

913 01 159
rune.aamli@fiska.no

John Berger

John Berger, Formann pakkeri/lager

909 16 963
pakkerimoss@fiska.no

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.