Sør-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

Se hele vårt såvaresortiment her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker, så finner vi ut hvilken blanding som passer best for deg!

 

NR: 12

Surfôr, beite og høy.

En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter, nå også med Liljeros.  Passer godt  til både høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

 

NR: 13

Surfôr og beite (evt. høy).

En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver og yterike sørlige sorter. Passer godt og brukes mye i hele Sør-Norge. Inneholder både engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy og kombinasjoner slått/beite.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 14

Surfôr (evt. høy).

En yterik blanding med kløver. Blant våre mest populære surfôr-blandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetid et svært godt surfôr til både storfe og småfe. Nå også med Liljeros.

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

NR: 15

Surfôr (evt. beite).

En svært god surfôrblanding med bl.a. en mindre andel kløver og flerårig norsk raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 16

Beite (evt. surfôr).

En blanding mye lik frøblanding nr. 15, men i tillegg med hvitkløver, engrapp og økt andel flerårig raigras, bl.a med en diploid sort Picaro eller Fagerlin og norsk Figgjo. Dette gjør den godt egnet til beite av god kvalitet. Passer best i de klimatisk beste strøk i Sør-Norge og langs kysten.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 19

Surfôr og beite.

En raigrasbasert blanding med gode sorter pluss hvitkløver. Best egnet til kortvarig eng i lavereliggende kystnære områder i Sør-Norge. Spesielt for intensiv drift og hyppige slåtter/avbeitinger. Passer godt til reparasjon, vedlikeholdssåing og våtsåing. Brukes en del i Rogaland. Passer ikke som gjenlegg i korn til modning pga. andelen westervoldsk raigrassom går i strå i såingsåret.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 21

Surfôr.

En varig og svært tørkesterk spesialblanding med bladfaks tilpasset Gudbrandsdalen. Timotei er med i blandingen da bladfaks etablerer seg seint og gir tett bestand først etter 1-2 år. Må høstes tidlig for å opprettholde kvalitet.

Såmengde: 3,0-5,0 kg/daa

NR: 22

Surfôr.

Nå også med hvitkløver. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling. Best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge . Inneholder bl.a. en stor andel strandsvingel som er et høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser. Blandingen bør høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten og tre slåtter går greit. En ideell blanding for kjøttfê besetninger.

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

NR: 23

Surfôr og beite.

En spesialblanding dominerende av de mest vintersterke raigras-sorter i markedet, også en stor andel norsk raigras. Godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite ellers til en kortvarig eng. Tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Brukes mye på Sør-Vestlandet. Kan være et alternativ til nr. 19.

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

NR: 25

Surfôr.

En spesialblanding som ligner frøblanding nr. 15, men er uten kløver. Bestående nå av både Liljeros og Grindstad. Brukes mye på Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Gir store avlinger.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa