Nitrogengjødsel

FiskåVxt NS 27-0-0 (4,5S)

Ammoniumnitrat med kalsium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel. 

Næringsstoffer: Nitrogen 27% (Nitrat 13,5% og Amnonium 13,5%) S 4,5% 

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

YARABELA OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.

Les mer

 

YARABELA SULFAN 24-0-0 (6S)

YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) er et nitrogenprodukt med høyt innhold av svovel.

Les mer

 

OPTI-KAS 27-0-0

Kalkammonsalpeter som består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder også magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med husdyrgjødsel.

Les mer

 

YARALIVA KALKSALPETER

Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium og med nitrogen som foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene.

Les mer

 

YARALIVA NITRABOR

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

Les mer

 

Ammoniumnitrat 34,4%

Består av like deler ammonium og nitrat. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med husdyrgjødsel.

Rimeligste N som er på markedet


Næringsstoffer: Nitrogen 34,4% (Nitrat 17,2% og Amnonium 17,2%)

UREA TIL LANDBRUKSFORMÅL

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen.

Les mer