<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TopBull Max

For å maksimere surfôropptaket til slakteoksene sine vektlegger Geir Håvard Valstad et tidlig utviklingstrinn samt god fortørking. Utfordringen har vært å finne et kraftfôr som utfyller et slikt fiberfattig grovfôr, og som gjør at han kan ta ut potensialet i tilvekst og klassifisering av slaktet. Det har har han klart med TopBull Max.

 

Produsenten Geir Håvard Valstad tok over familiegården på Skogn i Levanger for snart 10 år siden. På disse årene har besetningen hatt en betydelig produksjonsøkning, og
fokuset på å utnytte ressursene til gården har vært viktig for gårdbrukeren. I dag har han et stort oksefjøs som har tilknytning til et nytt ammekufjøs og et eget kalvefjøs.

Valstad er utdannet økonom og har jobbet i flere år innen boligutvikling og finans. Gårdsovertakelsen kom brått på gårdbrukeren på grunn av bortgang i familien.

– Jeg hadde ikke mye faglig grunnlag. Læringskurven har vært bratt, men økonomiutdanningen har kommet godt med, sier Valstad.

Innstillingen hans er at man hele tiden må følge med på utviklingen og forbedringsmulighetene etter sine egne ressurser på gården. Dette gjør at gårdbrukeren i dag har god kontroll på drifta si.

 

ØKER ANDELEN EGENPRODUSERTE KALVER

Frem til 2016 var hovedproduksjonen basert på innkjøpte oksekalver av rasen NRF, som han fôret frem i oksefjøset. Etter hvert som kalvprisen har gått opp og kjøttprisen har gått ned, bestemte han seg for å satse mer på ammeku og oppfôring av egen kjøttfekalv, av både renraset og krysninger av ulike tungraser. Det er også en faktor at innkjøpte kalver på spot-markedet har varierende kvalitet. Dermed har han i dag færre innkjøpte oksekalver, og da bare etter avtale med faste gårdbrukere. Andelen ammekyr og egenproduserte kjøttfekalver er økende. 

img_6102-min

Enkel og rasjonell tildeling av kraftfor: Kraftforvogna som deler ut 2 tonn med Toppbull Max om dagen, har gått smertefritt i ti år nå.

 

HØY GROVFÔRKVALITET

Grovfôrproduksjonen og grovfôrkvaliteten til Geir Håvard Valstad har stort fokus i driftsopplegget. Han høster graset på et tidlig stadium, og fortørker slik at han får en mest mulig jevn tørrstoffprosent på alle slåttene. Dette resulterer i et grovfôr med jevn høy energikonsentrasjon: 6,3 – 6,7 MJ (tilsv. 0,89 – 0,94 FEm), jevnt tørrstoffnivå (35 – 42%), jevn PBV20 (+37 til +62) som gir en stabil fôring.

 

FASTERE GJØDSELKONSISTENS MED TOPBULL MAX

Med tidlig høstet grovfôr som inneholder mindre struktur, blir utfordringen å finne et kraftfôr som fungerer godt, uten å få sur vom og løse mager. Han har prøvd ulike typer kraftfôr på markedet, men hans erfaring er at TopBull MAX er den beste kombinasjonen med hans grovfôrkvalitet. Etter tre år med TopBull MAX har han fått slakteresultat som ligger godt over gjennomsnittet, unngått trekk for skitne dyr og fått et kraftfôr som passer hans grovfôrproduksjon.

Han er opptatt av at TopBull Max blir tildelt oppå grovfôret, slik at oksene aldri spiser kraftfôr på tom mage. Dette får han hjelp av fra en kraftfôrvogn som går til faste tider, syv ganger daglig. Han påser at det alltid ligger grovfôr der når kraftfôrvogna går. Oksene trappes opp til fem kilo TopBull MAX ved 8-9 måneders alder, i kombinasjon med tidlig høstet grovfôr gir dette en intensiv fremfôring av oksene. 

img_3887-min


GODE RESULTATER

Geir Håvard Valstad slakter NRF-oksene sine ved cirka 15 måneders alder, og oppnår en slaktevekt på omtrent 320- 330 kilo. 40 prosent av oksene når O+ klassifiseringen og dermed tilskuddet på 7,50 per kilo slakt.

 

Les mer om TopBull Max her 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.