<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Landets rimeligste kraftfôr til slaktegris

Det nye slaktegrisfôret Opti Norm Energi kan øke lønnsomheten for svineprodusenter. – Det betyr mye i trange tider, sier produsentene Børge Næss og Kurt Nessemo.


– Det ser veldig bra ut. Det er rolig i fjøset og dyra har god matlyst, sier slaktegrisprodusent Børge Næss.


På toppen av Heia i Strand kommune ligger Ryfylkebassenget langstrakt foran beitet. Næss og kona tok over heimgården hans for 15 år siden. Ekteparet drifter 260 000 liter melk i kvote, har fullt påsett av okser, ammekyr, 55 lamminger og 50 kalvinger i året. I 2010 bestemte de seg for å satse på slaktegris og bygget nytt fjøs. Med grundig arbeid, solide rutiner og et godt dyreblikk har Næss bygget opp en effektiv slaktegrisproduksjon de siste ti årene. For å hente marginer i en presset næring, gikk han over til å fôre med Opti Norm Energi Våt før jul.


– Det har blitt mindre fortjeneste på slaktegris de siste årene. I tillegg til lave kjøttpriser er det større utgifter med nye velferdskrav. Vi henter marginer der vi kan, og kraftfôrprisen betyr mye i regnestykket, sier Næss og gir høy til ivrige snuter. Både høy, flis, silo og tørr mold fungerer som rotemateriale i fjøset. Han merker liten forskjell på dyra etter overgangen til nytt fôr.


– De ser ut til å trives. Vekta er jevn og stabil, sier bonden.

img_7609

Fornøyde: Grisene ser ut til å trives


KAN SPARE 80 000 I ÅRET

Fiskå Mølle lanserte slaktegrisfôret Opti Norm Energi i fjor høst. Fôret har betydelig lavere FEn-pris, men samme kvalitet og stabilitet som tilsvarende slaktegrisfôr i sortimentet. Det gir bonden et lønnsomt alternativ. Tall fagbladet Svin har hentet for januar 2020 viser at Opti Norm Energi er markedets rimeligste kraftfôr til gris.

– Som kraftfôrleverandør er vi alltid på jakt etter muligheter som kan gi bonden lavere fôrkostnader. I kornsesongen 2019/2020 så vi muligheter for dette, og lanserte Opti Norm Energi som tørr- og våtfôr, sier produktsjef på svin i Fiskå Mølle, Armando Oropeza.

Potensialet i besparelse i fôrpris ved bruk av Opti Norm Energi Våt er rundt 40 kroner per gris. Det gir en besparelse på over 80 000 kroner for en fullkonsesjons slaktegrisbesetning.

– Vi har i 2018 og 2019 kjørt forsøk med Opti Norm Energi Våt i ulike fôringsstrategier. Disse viser fine resultater. Videre testing vil bli utført i år, sier Oropeza.

Grisen har behov for riktig mengde næringsstoffer hver dag, med et fôr som er stabilt over tid. Opti Norm Energi sikrer jevn tilførsel av næringsstoffer. Børge Næss fôret tidligere med Opti Norm Våt, men gikk over til Opti Norm Energi Våt da det ble lansert i høst. Han har fire daglige fôringer, og fôrer med automatisk våtfôringsanlegg. For å oppnå idealvekt i besetningen, slakter han ut i tre omganger.

– Det viktigste er at fôret er stabilt over tid, og dette ser veldig bra ut. Det er ren fortjeneste på bunnlinjen, sier Næss.

img_7646

Bonden: Børge Næss og kona tok over heimgården hans for 15 år siden.

INGRIS SOM MOTIVATOR

Bonden fører statistikk i Ingris i samarbeid med rådgiver Hilde Elin Østerhus i Fiskå Mølle. Han har full kontroll på fôrforbruk og tilvekst, og bruker Ingris som et viktig verktøy for å effektivisere driften.


– Det gir en god pekepinn på produksjonen. Det er motiverende i arbeidet, du ser hva som fungerer og hvor du eventuelt bør sette inn tiltak, sier Næss.


– Børge er utrolig dyktig. Han har et godt blikk for dyra og får mest mulig ut av produksjonen. Han leverer gode resultater år etter år, sier Østerhus.


Slaktegrisprodusenten har hatt et fôrforbruk som spenner mellom 2,28 FEn til 2,63 FEn per kilo tilvekst de siste årene. Ved siste innsett med Opti Norm Energi Våt var fôrforbruket på 2,65 Fen/kg tilvekst (se tabell).

 

Hun poengterer at et godt kraftfôr er avhengig av en god bonde for å gi bedre driftsresultat og bedre økonomi.


– Bonden og hans rutiner og management er den viktigste enkeltfaktoren for gode resultat i slaktegrisproduksjonen, understreker Østerhus.

 

GODE ERFARINGER I TRØNDELAG

Slaktegrisprodusent Kurt Nessemo på Vuku i Verdal har også gode erfaringer med OptiNorm Energi Våt. Han og kona fôrer frem 1500-1600 slaktegris i året.


– Grisen er veldig fornøyd. Ingen er syke og det er rolig i bingen. Det ser veldig bra ut, konstaterer Nessemo. Også smågrisprodusenten har gått over til Opti Norm Energi Våt i slutten av smågrisperioden.

– Det ser ut til at tilveksten er jevn og fin, sier bonden og legger til:

– Økonomien i svinenæringen er dårlig og det er spennende å prøve noe nytt. Alt som kan bedre dekningsbidraget er kjærkomment, sier Nessemo.

 

screenshot-2020-03-24-at-140459

 

Vil du vite mer om Opti Norm Energi?

Kontakt
Armando Oropeza, produktsjef på svin
Mob: 940 32 920
E-post: armando@fiska.no

 

Har du spørsmål om Ingris?

Kontakt
Hilde Elin Østerhus, rådgiver
Mob: 481 65 311
E-post: hilde.osterhus@fiska.no

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.