<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Effektiv kalkhåndtering i Østfold

Råde Mølle i Viken tilbyr grovdolomitt, grovkalk og brentkalk som distribueres over hele østfoldsområdet. Kalken losses fra båt til bil ved hovedlageret på Sundløkka, og tippes rett fra bil til spreder. En stor del kalk fraktes også videre til depoter og lokallagre i Vestby, Skjelfoss, Ørje og Spydeberg.

– Råde Mølle har bygget opp en effektiv logistikk over 30 år, og håndterer alt fra innlogistikk og lagring til kalkspredning. Vi har til enhver tid tørr, innelagret kalk tilgjengelig, sier kalkansvarlig Ole-Petter Kjenner.

– Vi er fleksible og tilbyr både ferdig spredd kalk og kalk i bulk som bonden kan hente på lager eller få tilkjørt. Kunden velger løsningen som passer best, sier Kjenner.

Visste du at generell vedlikeholdskalking gir 4 ganger avkastning i korndyrking og 4-6 ganger avkastning ved grasdyrking? 

 

Presisjonskalking

Entreprenør og bonde Raymond Langvik sprer kalk på oppdrag fra Råde Mølle i Ytre Østfold. Vinter og tidlig våronn er høysesong for kalking, og entreprenøren snur seg fort rundt når været spiller på lag.

– Som med alt annet i landbruket er kalking veldig sesongbasert. Vi kalker mest om vinteren når frosten sørger for et solid bærelag og rett før våronna. Etter treskinga om høsten er også ei fin tid for kalking, sier Langvik.

Råde Mølle tilbyr også presisjonskalking med GPS i hele distriktet. Koordinatfestede jordprøver sørger for jevn pH over større skifter.

– Med presisjonskalking får du en jevnere pH og mer nøyaktig kalking. Det koster litt mer, men samtidig kan du spare mye på kalkbruken, sier entreprenøren.

Han merker en større bevissthet rundt kalk blant bønder i distriktet.

– Vi fungerer som rådgiver, men jeg opplever stort sett at bøndene er oppdatert og interessert i faget. De vet i stor grad selv hvor mye kalk de trenger. Mange ønsker å holde jorda i god hevd, og har innarbeidet rutiner for kalking, sier Langvik.

Ekspanderer

– Vi vil sikre sunn konkurranse i markedet. Det kommer kunden til gode på både pris, service og kvalitet, sier Ole-Petter Kjenner.

Nå jobber han for å utvide kalkhorisonten mot vest. Med moderne utstyr og bred erfaring vil Kjenner hjelpe flere bønder med å oppnå optimale vekstforhold.

–  Vi ruster oss for fremtiden og har blant annet investert i ny brentkalkvogn. Med riktig utstyr og god responstid ser vi nå på muligheter for å ekspandere til Vestfold, sier han.

 

Fakta om kalk

Kalk er et jordforbedringsmiddel og regnes ikke som gjødsel. Likevel tilføres viktige mineraler som kalsium og magnesium til jorda. Kalkstein dannes hovedsakelig i havet og er et produkt av døde koraller, snegler, muslinger o.l. Etter uttak fra gruve eller dagbrudd kan kalksteinen omformes til ulike produkter med ulike bruksområder.

 

Kalktyper

Grovkalk - Kalk uten magnesium til eng og beite, korn, oljevekster og potet.

Grovdolomitt - Magnesiumholdig kalk til eng og beite, korn, oljevekster og potet.

Brentkalk - Brukes til grønnsaksdyrking. Hindrer surjordsskader og klumprot.

 

 

 

Kontakt ditt lokale anlegg for bestilling av kalk

 

Råde Mølle

Ole-Petter Kjenner, kalkansvarlig

483 81 966

ole.petter@rademolle.no

 

Østmøllene

Morten Jaavall

951 12 604

morten@ostmollene.no

 

Vestby

Thor Finstad


971 53 111

 

Skjelfoss Korn

Karl Edvard Thalberg

905 53 237

karl-edvard@skjelfoss-korn.no

 

Entreprenør Ytre Østfold

Raymond Langvik

993 29 923

 

Entreprenør Indre Østfold

Bjørn Ole Strøm

950 20 453

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.