<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
FISKÅ MØLLE FLISA

OM FISKÅ MØLLE FLISA

Fiskå Mølle Flisa holder til ved Glomma i Åsnes kommune, midt mellom Elverum og Kongsvinger. Med 13 ansatte og en årlig omsetning på rund 160 millioner kroner er Fiskå Mølle Flisa en av kommunens viktigste hjørnesteinsbedrifter.

Fra gammelt av var selskapet driftet som et andelslag eid av lokale bønder, da under navnet Flisa Mølle og Kornsilo AL. Selskapet ble stiftet i 1959, som følge av Bondelagets idè om et større kornmotak og mølle på Flisa. I 1963 var den første delen av anlegget realitet. Kapasiteten på anlegget var den gang 1500 tonn korn, og tørking av 10 tonn per time. Den første mølla kom på plass i 1964, 5 år etter selskapets oppstart. I 1982 ble et helt nytt kornmottak og biobrenselsannlegg tatt i bruk, parallelt med det gamle anlegget. 

Det siste tiåret har utviklingen skutt fart. Ny kraftfôrfabrikk stod klart i 2001, og åpnet mulighet for å produsere kraftfôr til alle husdyrene. Anlegget ble komplettert med et avskallingsannlegg for havre i 2006, og gjentatt utbygginger har før til at kapasitet i dag ligger på 25 000 tonn.

Fiskå Mølle AS kom på eiersiden i 2007. I den forbindelse ble Flisa Mølle og Kornsilo etablert som et aksjeselskap. I 2011 ble navnet endret til Fiskå Mølle Flisa.

I dag har Fiskå Mølle en eierandel på 60%. Resten eies av lokale aksjonærer, i hovedsak bønder i området.

Fiskå Mølle Flisa har som mål å være distriktets ledene totalleverandør av kraftfôr, såfrø og gjødsel.