<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet: Kraftfôr med levende gjær

Mandag 19. april lanserer Fiskå Mølle kraftfôret TopLac Nøytral med levende gjær. Fôret kan øke melkeytelsen og fôreffektiviteten.

Av: Kjell-Rune Vik, produktsjef drøvtyggerfôr

 

Det norske melkemarkedet vil ha stadig mer melk, og kvotene er oppjustert til 1,07 av grunnkvoten. Nå gjelder det å få maksimalt med melk ut av både surfôr og kraftfôr. Vi vil derfor nå gi deg sjansen til å teste hvordan dine melkekyr responderer på levende gjær.

 

Hva er levende gjær?


Gjær er encellet mikroskopisk sopp. Formeringen foregår ved deling og/eller knoppskyting. Sopp trenger næring, vann og oksygen for å vokse. I vomma får gjærsoppen næring fra surfôr og kraftfôr, vann fra vomvæsken, og oksygen fra drøvtyggingen. Levende gjær i vomma akselererer etableringen av bakterier som bryter ned fiber i grovfôret, og stabiliserer vommiljøet slik at dyret tåler bedre store mengder kraftfôr.

Gjær trives best ved kroppstemperatur, men tåler ikke veldig høye temperaturer. Det finnes over 1000 forskjellige typer gjær, men i Fiskå Mølle er det den vomspesifikke stammen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som er aktuell fordi den i mange forsøk har vist seg å være spesielt effektiv.

Produsenten tilbyr en variant som er coata på en unik måte slik at den tåler varmebehandlingen av kraftfôret bedre. Omfattende tester viser at det coata gjærproduktet har en tilfredsstillende overlevingsgrad selv ved temperaturer på 90 - 100ᵒC. Om all gjæren teoretisk overlever, vil 1 kilo kraftfôr tilføre kua 1 milliard gjærceller.

 

Hva viser fôringsforsøk med levende gjær?

Stammen av levende gjær er utviklet av ledende forskingssenter, som samlet har gitt ut over 100 internasjonale vitenskapelige storfe-publikasjoner. Responsen i melkeproduksjonen varierer en hel del på grunn av ulikheter innen grovfôr- og kraftfôrtyper, fôringsopplegg samt klimatiske forhold.


I 2010 publiserte en forskergruppe en sammenlignende analyse (ofte kalt «meta-analyse») av 14 forskjellige internasjonale fôringsforsøk med levende gjær til melkeku. Etter å ha regnet nøye på responsene var konklusjonen at levende gjær av typen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 i disse forsøkene statistisk sikkert økte melkeytelsen over 1 liter/ku/dag, og økte også fôreffektiviteten (mer melk per kilo tørrstoffopptak).


Hva gjør Fiskå Mølle?


Å tilføre levende gjær til kua er trygt og veldokumentert, og det er ingen kjente negative effekter på produksjonen. I stedet er det mange som hevder at gjødselkonsistensen gradvis blir bedre. Mange internasjonale fôringsforsøk har vist mer melk og gunstigere fôreffektivtet. Vi tror at responsen av levende gjær i praksis vil variere fra gård til gård, avhengig av surfôrkvalitet og appetittfôringsnivå, kraftfôrmengde per ku, kraftfôrtype, fôringsteknikk for kraftfôr samt laktasjonsnivået.

Vi ønsker nå å gi deg sjansen til å teste TopLac Nøytral med levende gjær, og vurdere selv om dette er lønnsomt i din besetning. Prismessig er denne 5 øre per kilo dyrere enn TopLac Nøytral. Det vil si at ei ku som får 10 kilo kraftfôr per dag får en økt fôrkostnad på 50 øre. Dersom melkeytelsen da øker med 1 liter per dag (som i de 14 forsøkene), og denne literen er verdt 6 kr, så kan en regne en «return on investment» på 12 : 1. Altså at en får 12 ganger tilbake det en investerte i levende gjær.


Forskere regner med at kua trenger minimum 1 måned på å få etablert en velfungerende stamme av gjærceller i vomma.


Lansering Rogaland 19. april


Fiskå Mølles anlegg i Rogaland starter opp produksjonen av det nye produktet mandag 19. april. Varianten med levende gjær kommer i tillegg til ordinær TopLac Nøytral.


Om grovfôret ditt (eller urea-nivået i melka) tilsier at du heller bør bruke TopLac Låg eller TopLac Høg, så prioriter riktig PBV-fôring fremfor å teste levende gjær nå. Vi vil utover våren og sommeren bare teste responsen og interessen for TopLac Nøytral med levende gjær. Denne har en PBV20 i området +15 til +20 gram per kilo TS.

Ta gjerne kontakt med undertegnede, eller din lokale fôringsrådgiver i Fiskå Mølle dersom du har spørsmål til det nye produktet.

Kunder som vil teste vil bli kontaktet etter noen måneder for å avklare responsen.

 

Vil du vite mer?

Kontakt Kjell-Rune Vik, produktsjef drøvtyggerfôr

E-post: kjell.rune.vik@fiska.no

Tlf: 982 61 270

Eller klikk her for å kontakte din lokale rådgiver.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.