Ammeku

NOR500

Førstevalet til ammeku og ungdyr. Stivelsesrik med tilpassa proteininnhald. Prisgunstig. Til grovfôr med middels kvalitet.

7,06
NEL20 MJ pr kg TS
119
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPBULL MAX

Basisk kraftfôr med Maxammonbygg. Har større partiklar i pelletsen enn vanleg kraftfôr. Erfaringar frå norske forsøksvertar er fastare gjødselkonsistens enn ved vanleg okse-kraftfôr. Med TopBull MAX kan ein dermed fôre hardare, slakte tidlegare, og oppnå høgare slakteklasse. Og likevel få tørrare bingar. Det høge proteininnhaldet i Maxammonbygg gjer soyamjøl overflødig, og brukast derfor ikkje.

6,63
NEL20 MJ pr kg TS
111
AAT20 gram pr kg TS
+14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

TOPBULL

TopBull er eit godt val også til ammeku. Fôret er eigentleg tilpassa intensiv fôring av slakteoksar (fôrstyrke opp til 4-7 kg pr dag). Passar godt til grovfôr med høg fordøyelegheit.

Tilbydast kun frå FM Etne, FM Trøndelag og FM Flisa

6,86
NEL20 MJ pr kg TS
117
AAT20 gram pr kg TS
+21
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

FIBERMIX

Til ammeku er FiberMix mest aktuell ved grovfôrmangel. Samanlikna med vanleg kraftfôr gir denne betre vomfunksjon, også ved fiberfattig grovfôr. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau.

6,25
NEL20 MJ pr kg TS
100
AAT20 gram pr kg TS
+19
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS