Fiskå Vxt NPK

For å gi kornbønder et prisgunstig alternativ importerer vi NPK gjødsel. Det importeres i bulk og pakkes i vårt eget pakkeri i Moss. Slik sikrer vi kvaliteten på alt som sendes ut.

Leveres kun på Østlandet og i Trøndelag.

 

SPREDETABELLER

- for importgjødsel

Klikk på aktuell spreder under for å få informasjon.

Bøgballe            Amazone               Rauch

Tips: For å finne riktig spredetabell for den aktuelle gjødseltype bør man velge Sverige eller Danmark for å få frem riktige gjødseltyper.

 

fiskaimportgjoedsel-1

FiskåVxt NPK 22-3-10

Et nitrogenrikt korngjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag.

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

FiskåVxt NPK 27-3-5 (2S)

Et effektivt og komplekst gjødsel som inneholder nitrogen, fosfor, kalium og svovel. Passer de fleste jordtyper.

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

 

FiskåVxt NS 27-0-0 (4,5S)

Ammoniumnitrat med kalsium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel. 

Næringsstoffer: Nitrogen 27% (Nitrat 13,5% og Amnonium 13,5%) S 4,5% 

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad