Fiskå Vxt NPK og N

For å gi kornbønder et prisgunstig alternativ importerer vi NPK gjødsel. Det importeres i bulk og pakkes i vårt eget pakkeri i Moss. Slik sikrer vi kvaliteten på alt som sendes ut.

Leveres kun på Østlandet og i Trøndelag.

 

SPREDETABELLER

- for importgjødsel

Klikk på aktuell spreder under for å få informasjon.

Bøgballe    Amazone: Last ned appen MySpreader               Rauch

Tips: For å finne riktig spredetabell for den aktuelle gjødseltype bør man velge Sverige eller Danmark for å få frem riktige gjødseltyper.

 

fiskaimportgjoedsel-1

FiskåVxt NPK 22-3-10

Et nitrogenrikt korngjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag.

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

FiskåVxt NPK 27-3-5 (2S)

Et effektivt og komplekst gjødsel som inneholder nitrogen, fosfor, kalium og svovel. Passer de fleste jordtyper.

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

 

FiskåVxt NS 27-0-0 (5S)

Ammoniumnitrat med kalsium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel. 

Leveres kun på Østlandet.

Næringsstoffer: Nitrogen 27% (Nitrat 13,5% og Ammonium 13,5%) S 4,8% 

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad

 

Fiskå Vxt NPK 15-7-12 (10S) "Trippel 15"

Gjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium og svovel. 

I Norge skal all mineralgjødsel deklarere i elementform. I andre deler av Europa er det vanlig å oppgi næringsstoffene på oksidform (f.eks. fosfor som P2O5). Denne kalles Trippel 15 pga at den inneholder 15-15-15 på oksidform. Omregning mellom elementform og oksidform gjøres via en enkel omregningsfaktor.    

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad