Nord-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

For andre spesialblandinger, fagspørsmål eller bestilling ta kontakt med Plantekultursjef Oddbjørn Lobekk olobekk@fiska.no eller mobil 98261255

 

 

NR: 1

Surfôr og høy.

En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder bl.a. Noreng, vår mest vintersterke timoteisort. I tillegg er det nå lagt til liten en andel engrapp, noe som gjør blandingen enda mer varig. Spesielt godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

NR: 2

Surfôr (evt. beite).

En hardfør blanding med vintersterke sorter og som ligner nr. 1, men inneholder i tillegg mer engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig, samt at den vil tåle bedre beiting. Kløveren hever kvaliteten de første engåra. Spesielt egnet for Nord-og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

NR: 3

Surfôr, beite og høy.

En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk, samt utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Inneholder nordnorske og vintersterke sorter av timotei og engsvingel. Innslag av engrapp gjør blandingen mer varig og bedre egnet til beiting. Kan også erstatte nr. 7.

NR: 4

Surfôr (evt. beite).

En sørnorsk blanding tilpasset kyststrøk i Nordland/Troms med lang vekstsesong. Består av vintersterke sorter som gir store avlinger i både 1. – og 2. slått. Tilsatt 15 % rødkløver.

NR: 5

Surfôr og beite (evt. høy).

En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter, gir muligheter ved ønske om langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel, sikrer varigheten av enga ved tørre og skrinne forhold.

NR: 7

Surfôr, beite og høy.

En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

NR: 8

Surfôr, beite og høy.

En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

NR: 9

Surfôr og høy.

En god enkel blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde.

NR: 10

Surfôr (evt. høy).

En svært anvendelig surfôrblanding, lik nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør- Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Østerdalen, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

NR: 11

Beite (evt. surfôr).

Vår mest typiske beiteblanding. Er en robust og varig blanding bestående av både nordlige og sørlige sorter som til sammen gir fôr av god kvalitet. Egnet for både Midt-Norge og dalstrøka i Sør-Norge. Inneholder en stor andel engrapp og hvitkløver som gjør blandingen godt egnet til beiting. Et godt alternativ til langvarig eng/beite.