Nord-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

Se hele såvaresortimentet her.

For andre spesialblandinger, fagspørsmål eller bestilling ta kontakt med Plantekultursjef Oddbjørn Lobekk olobekk@fiska.no eller mobil 98261255

 

 

NR: 1

Surfôr og høy.

En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder Noreng, som er vår mest vintersterke timoteisort. I tillegg inneholder den en liten andel engrapp som gjør blandingen mer varig. Den er spesielt godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

NR: 2

Surfôr (evt. beite).

En hardfør blanding med vintersterke sorter og som ligner nr. 1, men inneholder i tillegg mer engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig, samt at den vil tåle bedre beiting. Kløveren hever kvaliteten de første engåra. Spesielt egnet for Nord-og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

NR: 3

Surfôr, beite og høy.

En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk og utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Den inneholder vintersterke sorter av timotei og engsvingel, og i år med økt andel Lidar timotei. Innslag av engrapp gjør blandingen mer varig og bedre egnet til beiting. Den kan erstatte nr. 7.

 

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 5

Surfôr og beite (evt. høy).

En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter, gir muligheter ved ønske om langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel og engkvein bidrar til økt diversitet i enga.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 7

Surfôr, beite og høy.

En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

NR: 8

Surfôr, beite og høy.

En hardfør og allsidig kombinasjonsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. I tillegg går den godt i kyststrøk i Nordland og Troms med lang vekstsesong. Innslag av engrapp fyller bunnen av enga, og gjør blandingen sammen med hvitkløver godt egnet til beiting. En god blanding til produksjon av både surfôr og høy og til kombinasjoner av slått og beite. Nå også med Grindstad timotei.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

NR: 9

Surfôr og høy.

En god og enkel blanding, uten kløver. Den passer godt for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge, men kan brukes i hele Sør-Norge. Den består av ulike sorter av timotei og engsvingel, noe som gir den et bredt bruksområde. Overliggende vare har også innslag av Varg timotei.

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

NR: 10

Surfôr (evt. høy).

En svært anvendelig og vintersterk surfôrblanding. Den er lik nr. 9, men inneholder kløver. Den er aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Vår storselger i hele Gudbrandsdalen, Østerdalen og Trøndelag.

NR: 11

Beite (evt. surfôr).

Dette er vår mest typiske beiteblanding, men den er også egnet som slåtteblanding. Den er bredt sammensatt av robuste og vintersterke sorter som gir fôr av god kvalitet. Den er egnet for hele Sør-Norge. Den inneholder en stor andel engrapp og hvitkløver, og er et godt alternativ til langvarig eng/beite.

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa