Nord-Norge

Fiskå Mølle kan tilby deg et rikt utvalg av frøblandinger. Blandingene er et resultat av samarbeidet vårt med deg som kunde, vår hovedleverandør Strand Unikorn, interesseorganisasjoner, Norsk landbruksrådgiving og Nibio, samt av feltforsøk.

Under finner du hovedtypene våre. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker, så finner vi ut hvilken blanding som passer best for deg!

Nr: 1

Surfôr og høy.

En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder bl.a. Noreng, vår mest vintersterke timoteisort. Spesielt godt egnet for Nord- Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

Nr: 2

Surfôr.

En hardfør og vintersterk blanding med kløver. Inneholder Noreng og Reipo, våre mest vintersterke timotei- og kløversorter. Spesielt egnet for Nord-Norge og utsatte fjellområder.

surfôr

Nr: 3

Surfôr, beite og høy.

En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk, samt utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Inneholder nordnorske og vintersterke sorter av timotei og engsvingel. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting. Kan også erstatte frøblanding nr. 7.

Nr: 4

Surfôr (evt. beite).

En sørnorsk blanding tilpasset kyststrøk i Nordland/Troms med lang vekstsesong. Består av vintersterke sorter som gir store avlinger i både 1. – og 2. slått. Tilsatt 15 % Reipo tetraploid rødkløver.

Nr: 5

Surfôr og beite (evt. høy).

En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter, gir muligheter ved ønske om langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøkning av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel, sikrer varigheten av enga ved tørre og skrinne forhold.

Nr: 7

Surfôr, beite og høy.

En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner frøblanding nr. 3, men har engkvein i tillegg. Populær i Sør-Trøndelag, spesielt Oppdalsregionen.

Nr: 8

Surfôr og beite.

En hardfør og allsidig sortsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen sammen med hvitkløver også godt egnet til beiting.

Nr: 9

Surfôr og høy.

En god blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde.

Nr: 10

Surfôr (evt. høy).

En svært anvendelig blanding, lik frøblanding nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Østerdalen, samt Sør- og Nord-Trøndelag.

Nr: 11

Beite (evt. surfôr).

Vår mest typiske beiteblanding. Errobust og varig blanding bestående av både nordlige og sørlige sorter som til sammen gir fôr av god kvalitet. Egnet for både Midt-Norge og dalstrøka i Sør-Norge. Inneholder en god andel engrapp og hvitkløver som gjør blandingen godt egnet til beiting. Et godt alternativ til langvarig eng/beite.