VEILEDER I KORNHANDEL

Oppgjør og betingelser for kornsesongen 2023/2024

Trykk på link for bladbar pdf-fil her eller på bildet.
 

Veileder i kornhandel_Fiskå Mølle_2023

 

Analysekostnader pr. parti:   
 Mathvete       380,-  Bygg                       120,-
 Fôrhvete        120,-  Havre                     305,-
 Matrug           185,- Oljefrø                     120,-
 Fôrrug            120,- Fôrhvete m/protein 170,-

Avregningskostnad pr. parti: kr. 105,- (ved å gjøre avtale om e-oppgjør får du rabatt på 55 kr/parti)

 

Toleransegrenser for prisgraderingsanalyser

 Klikk HER for å se hvilke toleransegrenser som gjelder for kornanalyser.