VEILEDER I KORNHANDEL

Oppgjør og betingelser for kornsesongen 2022/2023

Trykk på link for bladbar pdf-fil Her eller på bildet.
 

Veileder i kornhandel_Fiskå Mølle_2022_forside

 

Analysekostnader pr. parti:   
 Mathvete       360,-  Bygg             115,-
 Fôrhvete        115,-  Havre            295,-
 Matrug          170,- Oljefrø           115,-
 Fôrrug           115,-  

Avregningskostnad pr. parti: kr. 75,- (ved å gjøre avtale om e-oppgjør får du rabatt på 25 kr/parti)

 

Toleransegrenser for prisgraderingsanalyser

 Klikk HER for å se hvilke toleransegrenser som gjelder for kornanalyser.