Tilskuddsfôr

Bla deg gjennom heile tilskuddsfôr-katalogen her.

Tilskotsfôr til drektige sauer for heile perioden frå paring til lamming.

Kombinert med middels surfôr dekker 30-50 gram Premium Drektig Sau behovet for alle mineral og vitamin i denne perioden. Bl.a. gir løysinga eit solid tilskot av E-vitamin.
Ved dosering av kraftfôr ved siden av: Reduserer doseringa av tilskotsfôr. Konf. Fiskå Mølle for tilrådd mengde. 
Etter lamming gjeast normalt kun kraftfôr tilpassa lakterande sau, og ikkje noko tilskotsfôr.

Mineraler : Vitaminer :
Ca: 12,9%
P: 8,0%
Na: 6,0%
Mg: 8,0%
Cu: 50 mg pr kg
Co: 40 mg/kg
Zn: 6000 mg/kg
Se, uorganisk: 40 mg/kg
Se, organisk: 10 mg/kg
Mn: 3000 mg/kg
Vitamin A: 500.000 IE/kg
Vitamin D: 100.000 IE/kg
Vitamin E: 10.000 mg/kg

Breispektra tilskotsfôr til mjølkeku og geit. Ekstra høgt innhald av magnesium, E-vitamin og mikromineral. 

Bruksområde:
Brukast til mjølkeku og ungdyr/slakteokser samt mjølkegeit der hovudfôret er surfôr av gras, samt beitegras, og der kraftfôret er tilsett normale mengder vitamin og mineral.

Bruksområde:
Dette er førstevalet til alle som fôrar med maxammonbehandla korn. Det er rikt på kalsium, og gir elles god mineral- og vitamindekning ved rett dosering. 
Inneheld også svovel som gir betre utnytting av ammoniakken i maxammonbehandla korn, og maksimerer dermed mikrobeveksten i vomma.

E-vitamin i svært høg konsentrasjon, samt eit selen- og biotin-tilskot til sau, geit og storfe.

 

Bruksområde sau:

Norske forsøk har vist at høg dose E-vitamin i siste del av drektigheita til trillingsøyer gir meir livskraftige lam. Vi tilrår 15-20 gram Premium Evita 25 pr søye pr dag (tilsvarer 375-500 mg E-vit pr dag). Strø tilskotsfôret på surfôret 1 x pr dag.

Mineraler : Vitaminer :

Se: 50 mg/kg

Ca: 21,9%

Na: 3,9%

Vitamin E: 25.000 IE pg kg

Biotin: 37,80 mg/kg

VitaMineral 2000 er et PELLETERT allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere. VitaMineral 2000 har god smakelighet og tilfører alle makro- og mikromineraler samt vitaminer. Det pelleterte produktet er lett å gi sammen med kraftfôr, uten fare for separasjon eller svinn og er best egnet når tilskuddsfôret skal doseres ut fra automat.

NB! VitaMineral 2000 kan gis til sau der det ikke er fare for kobberforgiftning.

Les mer om produktet her.

VitaMineral Normal Sau er eit allsidig og breidt samansatt tilskotsfôr som passar godt til sau i innefôringsperioden og før og etter lamming. Det er ikke tilsett kopar (Cu).

Les meir om produktet her.

Mineralbøtte som kan brukes både inne og på beite. Inneholder hvitløk for å redusere plager med parasitter, som fluemakk og flått.

Holder til Toplick Sau, festes i innredningen.

Saltstein tilsatt ekstra kobolt.