Tilskuddsfôr

Bla deg gjennom heile tilskuddsfôr-katalogen her.

Tilskuddsfôr

For bruk i drektighetstiden for å sikre at søya har mineral- og vitamindekning som gir god jur- og børhelse og livskraftige lam. Tilsatt ekstra E-vitamin og selen. Dosering voksen søye uten kraftfôr: 50 g per dag. Småsekk 25 kg, 40 stk/pall.

 

Produktdatablad

E-vitaminkonsentrat tilsatt selen og biotin. Gir forbedra livskraft, styrker immunforsvaret og fruktbarheten. 20 kg sekk, 46 stk/pall.

Tilskuddsfôr

Mineral- og vitaminbøtte som kan brukes både inne og på beite. God helse sikres bl.a. gjennom høyt innhold av E-vitamin og organisk selen. Har antiparasitteffekt. Forventa opptak 50 g/dyr/dag. 20 kg bøtter, 54stk/pall.

 

Produktdatablad

Holder til TOPLICK Sau for sikrere bruk og bedre hygiene. Festes i innredningen.

Saltslikkestein med mikromineraler til alle drøvtyggere på beite. Blokk á 10 kg.

 

Saltslikkestein til alle drøvtyggere på innefôring. Rent salt i blokk a 10 kg.