Tilskuddsfôr

Tilskotsfôr til drektige sauer for heile perioden frå paring til lamming.

Kombinert med middels surfôr dekker 30-50 gram Premium Drektig Sau behovet for alle mineral og vitamin i denne perioden. Bl.a. gir løysinga eit solid tilskot av E-vitamin.
Ved dosering av kraftfôr ved siden av: Reduserer doseringa av tilskotsfôr. Konf. Fiskå Mølle for tilrådd mengde. 
Etter lamming gjeast normalt kun kraftfôr tilpassa lakterande sau, og ikkje noko tilskotsfôr.

Mineraler : Vitaminer :
Ca: 12,9%
P: 8,0%
Na: 6,0%
Mg: 8,0%
Cu: 50 mg pr kg
Co: 40 mg/kg
Zn: 6000 mg/kg
Se, uorganisk: 40 mg/kg
Se, organisk: 10 mg/kg
Mn: 3000 mg/kg
Vitamin A: 500.000 IE/kg
Vitamin D: 100.000 IE/kg
Vitamin E: 10.000 mg/kg

Breispektra tilskotsfôr til mjølkeku og geit. Ekstra høgt innhald av magnesium, E-vitamin og mikromineral. 

Bruksområde:
Brukast til mjølkeku og ungdyr/slakteokser samt mjølkegeit der hovudfôret er surfôr av gras, samt beitegras, og der kraftfôret er tilsett normale mengder vitamin og mineral.

Bruksområde:
Dette er førstevalet til alle som fôrar med maxammonbehandla korn. Det er rikt på kalsium, og gir elles god mineral- og vitamindekning ved rett dosering. 
Inneheld også svovel som gir betre utnytting av ammoniakken i maxammonbehandla korn, og maksimerer dermed mikrobeveksten i vomma.

Tilskotsfôr til drektige sauer for heile perioden frå paring til lamming.

Kombinert med middels surfôr dekker 30-50 gram Premium Drektig Sau behovet for alle mineral og vitamin i denne perioden. Bl.a. gir løysinga eit solid tilskot av E-vitamin.
Ved dosering av kraftfôr ved siden av: Reduserer doseringa av tilskotsfôr. Konf. Fiskå Mølle for tilrådd mengde. 
Etter lamming gjeast normalt kun kraftfôr tilpassa lakterande sau, og ikkje noko tilskotsfôr.

Mineraler : Vitaminer :
Ca: 12,9%
P: 8,0%
Na: 6,0%
Mg: 8,0%
Cu: 50 mg pr kg
Co: 40 mg/kg
Zn: 6000 mg/kg
Se, uorganisk: 40 mg/kg
Se, organisk: 10 mg/kg
Mn: 3000 mg/kg
Vitamin A: 500.000 IE/kg
Vitamin D: 100.000 IE/kg
Vitamin E: 10.000 mg/kg

VitaMineral 2000 er et PELLETERT allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere. VitaMineral 2000 har god smakelighet og tilfører alle makro- og mikromineraler samt vitaminer. Det pelleterte produktet er lett å gi sammen med kraftfôr, uten fare for separasjon eller svinn og er best egnet når tilskuddsfôret skal doseres ut fra automat.

NB! VitaMineral 2000 kan gis til sau der det ikke er fare for kobberforgiftning.

Les mer om produktet her.

VitaMineral Normal Sau er eit allsidig og breidt samansatt tilskotsfôr som passar godt til sau i innefôringsperioden og før og etter lamming. Det er ikke tilsett kopar (Cu).

Les meir om produktet her.

Slikkesten til sau med ekstra høyr energiinnhold, og god smak. Bredspektret innhold av mineraler og vitaminer.

Mineralbøtte som kan brukes både inne og på beite. Inneholder hvitløk for å redusere plager med parasitter, som fluemakk og flått.

Holder til Toplick Sau, festes i innredningen.

Saltstein tilsatt ekstra kobolt.