<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VELKOMMEN TIL
FISKÅ MØLLE MOSS

OM FISKÅ MØLLE MOSS

Fiskå Mølle Moss AS ble stiftet sommeren 2002 som et kornhandelsselskap. Seinere er virksomheten utvidet til også å omfatte salg av driftsmidler til landbruket, i tillegg til at vi driver vårt eget gjødselpakkeri. Vi har et tett samarbeid med Lantmännen Cerealia i Moss ("Mølla i Moss"), og har kontorer og gjødselvirksomheten vår på mølla. Kornet som tas imot på mølla kjøpes av oss. 
Selskapet er heleid av familieselskapet Brødrene Nordbø AS, som også eier Fiskå Mølle som ligger på Fiskå i Ryfylke i Rogaland.

Fiskå Mølle har som mål å være en kunnskapsrik og effektiv aktør, og vi jobber for å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser. Dette skal gjøre oss i stand til å gi de beste betingelsene.

Det tredje alternativ i norsk kornhandel skal bygges på soliditet, nøkternhet og hardt arbeide, akkurat som den norske bondestand.