<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjødselmarkedet for sesongen 2020: Fiskå Mølle styrker sin posisjon

Fiskå Mølle inngikk i juni ny gjødselavtale med Yara som hovedleverandør for kommende sesong. Det sikrer tilganger, forutsigbarhet og et sortiment som er tilpasset det norske landbruk. I tillegg har vi gjennom vårt DLA-medlemskap kjøpt og gjort avtaler fra andre leverandører på NPK og Nitrater.

 

FISKÅ MØLLE STYRKER SIN POSISJON

Fiskå Mølle tar markedsandeler på gjødsel og hadde en økning i sesongen 2019 på hele 24% sammenlignet med sesongen 2018.


Gjødselvolum vil variere fra år til år. Tørkesommer i fjor sommer som førte til betydelig mer overgjødsling utover sommer og høst, betydelig høyere gjødsling nå i vår er mye av forklaringen på økning i vårt gjødselvolum. Markedsandelen vår er opp over 2% på landsbasis. Dette tar vi som et signal på at vi gjør mye riktig og motiverer oss til å fortsatt utfordre konkurransen i markedet.

 

MARKED NITROGEN

Prisene for nitrogengjødsel blir satt måned for måned. De siste årene har det vært en tendens til at det europeiske markedet, primært Tyskland og Frankrike, starter tidligere og tidligere. Startprisene på nitrogen for ny sesong starter gjerne i midten av mai. Dette er ikke gunstig for Norge da vi er midt i sesong og ikke vil kunne ta del i startprisene på samme måte som resten av Europa. For inneværende sesong hadde vi økning i nitrogenpriser fra mai til juni, noe som fører til betydelig høyere startpriser på det norske markedet enn de siste årene. Startprisen i juni er over 20 prosent høyere enn 2018, men ser en på prisene for september er de på nivå med 2018. Vi er usikre på hvordan utviklingen på nitrogen vil være utover høsten og er generelt forsiktige med å anbefale kjøp av nitrogengjødsel på tidlig termin.

 

MARKED NPK

Gjødselåret på Fullgjødsel fra Yara starter 1. juli og går frem til 30. juni året etter. Hvert år forhandles det ny avtale med Yara som er Fiskå sin hovedleverandør på NPK (Fullgjødsel®). Vi er opptatte av lengst mulig intervall på prisliste som gir oss som grossist og dere som kunder forutsigbarhet for terminer i gjødselåret. For inneværende sesong har vi prisliste med terminer frem til nyttår. Det er i likhet med nitrogen en betydelig høyere startpris på Fullgjødsel for inneværende sesong, men de månedlige terminstigningene er lavere enn foregående år som gjør at prisene vil utjevne seg utover høsten. I tillegg til Yara sitt sortiment har vi import av gjødsel fra Russland, Polen og Litauen. Vi har kontakt og avtaler med flere av de store internasjonale gjødselprodusentene; Uralchem, som vi tar kjemiskprodusert NPK fra, og Acron, Achema og Anwil, som vi kjøper nitrogengjødsel fra. For denne sesongen har vi tatt inn en kjemiskprodusert NPK 27-3-5 (2S) og NPK 22-3-10 fra Uralchem for salg i kornområdene på Østlandet og Trøndelag, samt noen få lager i Sogn og Fjordane og NordNorge. NPK fra Uralchem selger vi under vårt eget varemerke FiskåVxt.

 

img_3038-min (1)

Kjøp på riktig tidspunkt ut fra din situasjon og innhent priser fra de aktørene som er naturlig for deg å handle med, råder Oddbjørn Lobekk i Fiskå Mølle.

FISKÅS ANBEFALINGER

I kornområdene på Østlandet og Trøndelag har vi allerede hatt første gjødselkampanje i juli og august. Salget har i kampanjeperioden gått over all forventning og vi noterer oss salgsrekorder spesielt på Østlandet. Gjødsellogistikken pakkeri og utkjøring på tidlig termin er avgjørende for å kunne levere volumet som totalt skal ut i de områdene, dette stimulerer vi med kampanjer.


Fiskå Mølle vil anbefale de som har mulighet for å lagre gjødsel til å kjøpe NPK på tidlig termin. For de som ikke allerede har kjøpt, anbefaler vi å sikre seg gjødsel tidligst mulig, gjerne september/oktober. Historisk har det vært lønnsomt å kjøpe på tidlig termin.


I Norge har vi sterk konkurranse på salg av gjødsel. Alle aktører har som målsetting å øke markedsandelen sin. Dette fører til at du som kunde nyter godt av konkurransen. Min oppfordring vil derfor være å kjøpe på riktig tidspunkt utfra din situasjon og innhente priser fra de aktørene som er naturlig for deg å handle med.

 

Ta gjerne direkte kontakt med et av våre anlegg og lager for mer opplysninger om priser, betingelser og frakt.

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.