Ensilering - inntil 30% tørrstoff

Kvaliteten på grovfôret er avgjørende for et godt økonomisk resultat. Ved riktig bruk av ensileringsmidler sørger man for grovfôr med høy kvalitet ved direkte og fortørka gras. Vi tilbyr ensileringsmidler som er utviklet for å senke pH, ta vare på sukkerinnholdet og hindre feilgjæring ved ulike høsteforhold.

Produktene er utviklet og produsert av Addcon og Helm, verdens største kjemiselskap.
Kontakt din forhandler for priser

FÔRSIL

Maursyrebasert ensileringsmiddel til direkte høstet og moderat tørket gras og rundballer opptil 30% tørrstoff. Dosering 3-5 liter pr. tonn gras.

lnnhold:

55-70 % maursyre

8-15 % natriumformiat

 

Leveres i kanner (25 l), IPC (1000 l)

Grasaat Lacto

Til direkte høsta gras i silo og rundballer.  

 

GrasAAT® Lacto inneholder laktose (melkesukker). Dette er næring for melkesyrebakteriene, og gir ekstra fart på produksjonen av melkesyre helt i startfasen før sukker fra graset frigjøres (laktoseeffekten). Dette senker pH raskt til et nivå som hemmer og stopper betingelsene for smørsyregjæring.

 

Mye av maursyra bindes til formiatsalter av natrium. Dette reduserer etsevirkningen på hud, og korrosjon på maskinene. I tillegg er det tilsatt glyserol for ytterligere å beskytte huden. Likevel er GrasAAT® Lacto nå merket som etsende pga. fare for øynene.  Mengden natrium i grassurfôr tilsatt normaldosering GrasAAT® Lacto vil stemme godt med anbefalte normer. Natrium kan virke positivt på smakeligheten av fôret.

 

Innhold:

Maursyre (E236):                     57-67 %

Natriumformiat:                     14-18 %

Laktose:                                  1-2 %

Farge (E150)

 

Doseringen: 3-5 L/ tonn gras (laveste dosering under gode forhold)

Leveres i kanner (25 l), fat (200 l), IPC (1000 l)

  

KOFA LP

Til direkte høstet eller lite fortørket gras i rundballer og plansilo med god ventilasjon.

KOFA® ensileringsmidler er salter og gir ingen økt korrosjon verken på lakk eller metall.

KOFA® LP bør brukes ved lett til middels fortørket gras (15-35 % TS). KOFA® LP har høyt innhold av stoffer som virker mot anaerobe sporer i surfôret (både Clostridia og Listeria). I tillegg er det noe innhold av natrium-benzoat som virker mot oppvekst av gjær og mugg. KOFA® LP sørger for betydelig mer stabilt surfôr etter åpning sammenlignet med uten tilsetning. Du får en jevnere kvalitet og kasserer mindre fôr!

Begge KOFA-produktene inneholder selektive bakteriedrepende stoffer (nitritt og heksametylentetramin), som knekker listeria- og clostridia- (smørsyrebakterier) og colibakterier, mens melkesyrebakteriene får utvikle seg. KOFA® ensileringsmidler er ikke sure, har ikke etsende virkning på hud og gir ingen korroderende virkning på teknisk utstyr.

OBS!

Etter tilsetting av KOFA-produkter må rundballene/siloen ligge minimum 4 uker slik at nitritt kan omdannes til ammonium før fôring. KOFA-produkter må ikke blandes med syreprodukter da det vil gi kraftig gassutvikling!

 

Innhold:

Natriumnitritt (E250):  170 - 200 g/liter 

Hexametylentretramin: 110-135 g/liter

Natriumbenzoat:  40-50 g/liter

Farge (E102)

 

Dosering: 2-4 liter per tonn gras (laveste dosering under gode forhold)

 

Emballasje:

25 L kanner

200 L fat

1000 L IBC