<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyhet til melkeku: Fiskå Nor800

Sterkt gjæra surfôr er sukkerfattig og har derfor et lavere innhold av «bensin» til vommikrobene. Dette reduserer fôropptaket og melkeproduksjonen. Flere har derfor spurt etter et kraftfôr med et høyere nivå lettfordøyelig stivelse. Dette fungerer som bensin til vomma, og vil også få en betydelig økt andel norsk korn.

Av: Kjell-Rune Vik, produktsjef drøv

Nye Fiskå Nor800 er basert på klassikeren Fiskå Nor500, men er mer proteinrik (AAT) og dermed mer melkedrivende. Det er dessuten tilsatt levende gjær og bufferstoff som begge bedrer forholdene i vomma. Fiskå Nor800 gir også høyere fett-% i melka.

Med sterkt gjæra surfôr menes at summen av melkesyre, eddiksyre og smørsyre er over 80 gram per kilo TS. Da er surfôret blitt skikkelig surt (pH rundt 4), og det meste av sukkeret er omdannet til syrer. Oftest mest melkesyre, og surfôret er i så fall blitt lagringsstabilt. Problemet for melkekua er at de fleste mikrobetypene i vomma ikke kan bruke syrene til å vokse på. Dermed blir det færre mikrober. Da går fordøyelseshastigheten av surfôret treigere, og kua spiser mindre fôr. Mikrobene i vomma er dessuten den viktigste proteinkilden til kua, og melkeproduksjonen reduseres.

Fiskå Nor800 - et spennende norsk alternativ

Fordeler og bruksområder:

 •       Kan øke melkeproduksjonen og gi høyere protein-% i melka dersom surfôret er sukkerfattig og sterkt gjæra.

 •       Inneholder levende gjær som dels øker fiberutnyttelsen i rasjonen. Har i forsøk ofte gitt høyere melkeytelse

 •       Inneholder høy dose bufferstoffer som motvirker pH-fall i vomma

 •       Inneholder metta vegetabilsk fett som er positivt for fett-% i melka og energinivået i kraftfôret – som er forholdsvis høyt.

 •       Perfekt i kraftfôrautomater i besetninger der ytelsen ligger på 7-9000 kilo EKM per årsku.

 •       Aktuell også i grunnmix i høytytende besetninger (over 9000 kilo EKM).

 •       Kan med fordel også gis til slakteokser, fra 3-4 mnd. alder til slakt.

 •       Har høyt nivå lettfordøyelig stivelse, primært fra norsk bygg.

 •       Rundt 70% er norske fôrvarer

 •       Full dose vitaminer og mineraler tilpasset melkeku

 •       Passer godt til surfôr av blandingseng høstet ved middels utviklingstrinn. Surfôrets PBV20 bør være i området +15 til +50 gram, og NDF bør være over 480 gram/kilo TS. Evt. at man gir halm utenom for sikre rasjonen nok fiber.

 

DSCF3748_red-1

Fiskå Nor800 er basert på klassikeren Fiskå Nor500, men er mer proteinrik (AAT) og er dermed mer melkedrivende. Den tar også bedre vare på vommiljøet.

 

Mer stivelse – et tveegget sverd

Å øke mengden med stivelse øker mikrobemassen i vomma veldig hurtig, og kan langt på vei erstatte manglende sukker i surfôret. Utfordringen er at pH i vomma raskt blir for lav. Kommer pH under 6,2 begynner flere av mikrobene å slite. Faller pH helt ned til 5,5 er det egentlig krise da mange grovfôr-elskende mikrober kreperer. Det er imidlertid mange ting en kan gjøre for å unngå sur-vom-problematikk ved bruk av Fiskå Nor800:

 •       Avgrens doseringen til max 12-13 kilo/ku/dag.
 •       Del opp kraftfôret i mange små porsjoner, max 2,5 kilo per mål. Ei ku som får 12 kilo per dag bør imidlertid få max 2 kilo per mål, med minst 3 timer mellom hvert mål.
 •       Lag en grunnmix (fullfôr) med Nor800. Kua tåler bedre enn mix av surfôr og kraftfôr enn klassisk separat fôring.
 •       Til slakteokser er tommelfingerregelen max 4 kilo per dag.

 

Optifor (NorFor) er oppdatert med Nor800 under Fiskå Mølle Tau. Under følger noen viktige parametre (på TS-basis):

MJ NEL20

AAT20, g

PBV20, g

Stivelse, g

Råprotein, g

7,23

127

+10

396

185

 

Forpakning: Bulk og storsekk (à 800 kilo).

 

Kontakt din lokale rådgiver for salgspris. Klikk her for å finne kontaktinfo.

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.