<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fiskå Mølle kjøper fabrikktomt i Midt-Norge

Fiskå Mølle kjøper 45 dekar næringsareal av Norske Skog Skogn i Trøndelag.

Fiskå Mølle vil etablere kraftfôrfabrikk og kornmottak på tomta i nærheten av Norske Skogs anlegg på Fiborgtangen.

- Trøndelag er et av landets store kornområder. Vi vil med anlegget på Fiborgtangen sikre høy egendekning av norsk korn, som er den største råvaren i vårt kraftfôrsortiment, sier Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

- Det er viktig å sikre bøndene i Trøndelag god avsetning og optimal logistikk for kornet som produseres. Fiborgtangen er derfor en ideell lokasjon for et nytt produksjonsanlegg for kraftfôr. Nærheten til E6 og de optimale havnemulighetene vil gi oss en effektiv bil- og båtlogistikk for råvarer og handelsvarer, sier han.

Attraktiv næringsklynge

Norske Skog Skogn har gjennom salg av næringsarealer til Fiskå Mølle fortsatt arbeidet med å utvikle Fiborgtangen til en attraktiv næringsklynge for eksisterende, regionale bedrifter og nyetableringer. 

- Norske Skog Skogn er svært tilfredse med å kunne tilby Fiskå et næringsareal på Fiborgtangen. Salget passer inn i vår strategi om å tilby næringsarealer til blå og grønne næringer. I likhet med Norske Skog Skogn er Fiskå en del av den grønne, bærekraftige sirkulærøkonomien. Fiskås etablering vil være et viktig miljøforbedringstiltak og de totale CO2-utslippene rundt kornhåndtering vil reduseres gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, som vei, bane og båt, forteller Bjørn Einar Ugedal, administrerende direktør ved Norske Skog Skogn.

Arbeidet med prosjektering og søknader vil pågå det neste året.

- Vi gleder oss til å satse videre med eksisterende og nye kunder i Midt-Norge, sier Leif Kåre Gjerde.

 

For mer informasjon, kontakt:

Tommy Nordbø

markedssjef

tommy.nordbo@fiska.no

416 30 115

 

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.