<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Får millionstøtte til forskning på fjørfefôr

 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) gir Fiskå Mølle 7,75 millioner kroner til et treårig innovasjonsprosjekt på fjørfefôr. Dette tar fjørfeindustrien inn i det grønne skiftet, sier Harald Hetland, utviklingssjef på kraftfôr i Fiskå Mølle.

 

Fiskå Mølle får 7,75 millioner kroner til et treårig innovasjonsprosjekt på fjørfefôr fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

– Dagens prosesseringsmetode for fjørfefôr har et forbedringspotensiale med tanke på fôrutnyttelse, tarmhelse og dyrevelferd. En stor andel finmalte partikler gjør at dyret ikke utnytter potensialet for næringsopptak, og modifisering av dagens prosessering er nødvendig for å optimalisere sammensetningen av ulike partikler med ulik størrelse, sier Harald Hetland, utviklingssjef på kraftfôr i Fiskå Mølle.

Med prosjektet Grovpellets vil Fiskå Mølle utvikle en ny og mer effektiv teknologi som i økende grad tar hensyn til både dyrenes spiseatferd og tarmhelse - og miljøet.

– Innovative modifikasjoner av eksisterende materialflyt fra maling til pelletering skal bidra til å effektivisere kraftfôrproduksjonen. Det vil føre til lavere energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser i produksjonen, sier Hetland.

 

grovpellets1

Grove partikler i fôret stimulerer kråsfunksjonen hos fjørfe.

Harald Hetland har forsket på kråsfunksjonen hos fjørfe i flere år. I fjor lanserte Fiskå Mølle et müesli-basert kraftfôr til fjørfe som bedrer tarmfunksjon og fôrutnyttelse. Innovasjonsprosjektet går enda lenger og effektiviserer selve produksjonsmetoden for fjørfefôr. Målet er at hele bransjen skal ta i bruk teknologien.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fôrteknologibedriften Forberg International AS og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

– Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet på nyåret, og er heldige som har fått solide aktører med på laget. Målet er at dette skal komme hele næringen til gode, sier Hetland.


 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.