<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flere tiltak gir økt fettprosent i melka

Fiskå Mølle har gjort mange justeringer i reseptene for å komme dit vi er i dag. Det gleder oss derfor veldig å se at mange kunder melder om høy fett- og proteinprosent i melka, og får klart bedre melkepris enn før.

Av: Kjell-Rune Vik, produktsjef drøvtyggerfôr

En helt ny, unik og mer effektiv vombuffer gir en kjemisk høyere pH i vomsaften enn tidligere. Dette er en produktforbedring (TopLac®, Melketopp™ og Kraftfull™) som kundene nok merker, spesielt når kraftfôrrasjonene er høye. En mer stabil
vom-pH gir høyere grovfôropptak i topplaktasjonen og øker drøvtyggingen. Mer
tygging av graset øker mengden eddiksyre i vomma, som igjen brukes i melkefettsyntesen i juret. Endringen gir også rom for å øke kraftfôrmengdene til de som melker mest.

I flere av de viktigste kraftfôrsortene har vi også fått endret fiberkvalitet og -innhold basert på innslag av nye fiberrike råvarer. Fettsyreprofilen i kraftfôret er også forbedret. Vi har redusert andelen umettede fettsyrer og økt andelen mettede. Umettet fett reduserer fettinnholdet i melka.

I tillegg har vi lansert et nytt og bedre sortiment av grynet kraftfôr til bønder med
fullfôr, der hensikten er mindre sortering på fôrbrettet når kraftfôr blandes med
surfôr. En oppnår dermed en mer stabil fôring til alle dyra i besetningen. Dette
bidrar positivt på fett- og proteinprosent i melka, men også på melkeytelsen.

God pelletskvalitet i kraftfôrautomatene og på fôrbrettet betyr også mye for hvor
godt dyra tar kraftfôret, og påvirker melkeproduksjonen direkte. Fiskå Mølle
jobber helhetlig og systematisk for å levere stabilt god pellets. Dette inkluderer fokus på råvarenes funksjonelle egenskaper og en skreddersydd produksjonsprosess. Hver dag jobber vi for å levere et produkt som tilfredsstiller kundens forventning til pelletskvalitet, uten at det går på bekostning av næringsinnhold og en konkurransedyktig pris.

Sist, men ikke minst, betyr bondens surfôrkvalitet mye for fettprosent i melka.
Høy fordøyelighet, god struktur, god gjæringskvalitet og et management som sikrer kua et høyt surfôropptak, gir de klart beste resultatene.

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.