<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fiskå Mølle styrker posisjonen i Østfold

Etter flere år med utvikling og oppkjøp i Østfold, går Fiskå Mølle inn på eiersiden i Råde Mølle og Kornsilo AS. – Det er viktig for oss å sikre en høy egendekning av norsk korn, og gi bønder i Østfold avsetning og god logistikk for kornet som produseres, sier Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

I de nærmere 20 årene som er gått siden Fiskå Mølle etablerte seg med kornlager i Østfold i 2002, har selskapet hatt en kontinuerlig utvikling av aktiviteten på Østlandet generelt, og i Østfold spesielt. Nå har Fiskå Mølle inngått avtale om å gå inn på eiersiden i Råde Mølle og Kornsilo.

Råde Mølle ligger midt i triangelet mellom byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Dette området har en konsentrert landbruksproduksjon og er blant annet store på korn og grønnsaker. Anlegget har en historie tilbake til 1916, kornanlegget ble bygget i 1965 og kraftfôranlegget er fra 1998. Anlegget er modernisert og bygget ut i flere omganger, senest i 2018. 

Råde Mølle vil jobbe tett med Fiskå Mølle om produktområder som kraftfôr, kornhandel, innkjøp med mer. Fiskå har nå i underkant av 50 % av kraftfôrsalget og samme andel av kornmottaket i tidligere Østfold fylke.

- Vi er veldig glade for å få Råde Mølle og Kornsilo på laget. Vi har stor tro på samarbeidet og mener det vil komme begge selskaper til gode, sier Gjerde.

Styrket kapasitet i Østfold

Fiskå Mølle har også etablert en ny transitthavn for korn ved Glomma i Fredrikstad. Transitthavnen sikrer nok lager- og transittkapasitet for korn til en hektisk kornsesong.

Samtidig er grunnarbeider for utvidelse av lagerkapasiteten av korn i gang ved Skjelfoss Korn. Ny silokapasitet for 10.000 tonn korn skal være ferdig til kornhøsten 2021. Som et ledd i finansieringen av det nye siloanlegget ble det gjennomført en rettet emisjon mot Fiskå Mølle. Denne emisjonen gjør Fiskå Mølle til majoritetsaksjonær i selskapet.

­- Østfold er et av landets store kornområder. Den største råvaren i vårt kraftfôrsortiment er norsk korn og det er viktig for oss å sikre en høy egendekning av det norske kornet. Gjennom anlegg vi eier og samarbeider med i Østfold, dekker vi nå størsteparten av vårt kornbehov fra dette området. Dette sikrer oss en stabil tilførsel og kvalitet av norsk korn. Men like viktig, dette sikrer bøndene i Østfold avsetning og god logistikk for det korn som produseres, avslutter Gjerde. 

 

Våre anlegg i området:

 

Fiskå Mølle Moss AS                                    

transittanlegg for korn, gjødselpakkeri og handel med råvarer og driftsmiddel til landbruket

 

Fiskå Mølle Moss, avd. Sundløkka            

transittanlegg for korn

 

Østmøllene AS                                              

kraftfôrproduksjon, kornhandel og handel med driftsmiddel til landbruket

 

Råde Mølle AS                                              

kraftfôrproduksjon, kornhandel og handel med driftsmiddel til landbruket

 

Skjellfoss korn AS                                         

kornhandel og handel med driftsmiddel til landbruket

 

Vestby  

avtale om kornhandel og handel med driftsmiddel til landbruket

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.