<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tidlig gjødsling av eng er viktig

Etter slått bør man prioritere å få på ny gjødsel så raskt som mulig

Mineralgjødsel bør ut tidlig slik at den kan virke og tas opp over lang tid fram mot neste slått. Ved bruk av husdyrgjødsel er det gunstig med regn like etter spredning.

 

Men også mineralgjødsel drar fordel av nattedugg og regnbyger som løser opp gjødsla og gjør den tilgjengelig for planterøttene. Mineralgjødsel fra Yara mister ikke sin effekt om den blir liggende på bakken en tid før den løses opp.

 

FØR NY GJØDSLING BØR MAN VURDERE FÔRBEHOVET ETTER 1. SLÅTT

  • Ønsker man økt 2. slått bør man vurdere å gå opp noen kilo med nitrogen ut fra hva som er planlagt.
  • Nyere forsøk fra Kotkaniemi i Finland viser at Grindstad har et stort avlingspotensiale og responderer med økt avling også ved høye N-nivå.
  • Man bør dessuten vurdere avlingspotensialet til enga. Skyldes lav avling i 1. slåtten at plantedekket er dårlig, vil avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet antagelig være moderat.

 

FISKÅ MØLLE HAR GOD VARETILGANG PÅ GJØDSEL

OPTI-NS 27-0-0(4S), OPTI-KAS 27-0-0, Ammoniumnitrat 34,4% og Fullgjødsel 25-2-6

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.