<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kalk – en rimelig investering for større avlinger

Med rekordhøye gjødselpriser er det viktigere enn noen gang å legge til rette for riktig pH i jorda. Slik får du mest ut av hver gjødselkrone.

 

–  Når prisene stiger er det mange som kutter i kalkbruken, men det er ikke særlig smart. Det nytter ikke å gi 20 prosent mer gjødsel om pH i jorda er for lav. Du trenger kalk for å sikre best mulig næringsopptak fra gjødsel, sier Ole-Petter Kjenner, kalkansvarlig ved Råde Mølle.

Gjødsler du uten å kalke vil ikke næringsstoffene være tilgjengelige for planten, og du ender opp med både lavere avling og høyere gjødselkostnad. Gjødsel og kalk utfyller hverandre og sørger sammen for best mulig vekstvilkår. Studier har vist at den ene innsatsfaktoren ikke kan erstatte den andre.

 

–  Det er viktig å legge ned innsats der du har mulighet til å påvirke vekstbetingelsene. Stadig flere får øynene opp for effekten kalk har på avlingsutbyttet. I dagens urolige marked er det enda viktigere å legge til rette for riktig pH i jorda, sier Kjenner.

 

 

Optimal pH

Ved å kalke tilfører du viktige mineraler som kalsium og magnesium. Disse næringsstoffene bidrar til å bedre mikrolivet i jorda. Det fører til raskere nedbryting av halm og planterester som igjen gir bedre jordstruktur. For lite kalk, sur jord, gir dårlig rotutvikling og dermed dårlig vekst. For mye kalk kan derimot gi mikronæringsmangel.

–  Det er viktig at vi finner frem til en pH som er optimal for våre vekster. Jordas evne til å frigjøre næringsstoffer er viktig. Næringsstoffene er tilgjengelig ved ulik pH. All næringsmangel kan påvirke avlingen. En pH mellom 6,0-6,5 er et godt utgangspunkt for de fleste næringsstoffene, sier Kjenner.

 

Næringsstoffenes tilgjengelighet ved ulik pH.

 

Ta jordprøver

Kalkbehovet bestemmes av jordart, hummusinnhold og veksttype. For å finne ut hvordan det står til med jorda di, hvilken surhetsgrad (pH), og hvilke næringsstoffer som finnes i jorda, er det viktig at du tar jordprøver. Tilgang til oppdaterte jordanalyser er en forutsetning for at du skal få en økonomisk og miljømessig riktig gjødsling. Ved å tilpasse gjødsel og kalk til de ulike skiftenes behov og forutsetninger, får du best økonomisk utbytte av det som dyrkes.

 

Fordeler ved å kalke slik at pH ligger mellom 6,0-6,5:

  •  Mengden skadelige aluminiumsforbindelser i jorda reduseres. Lav pH (sur jord) gjør aluminium, jern og mangan så lett tilgjengelig at det kan virke som gift på plantene.

  •   De fleste plantenæringsstoffene er tilgjengelig rundt denne pH-verdien. Det gir et godt grunnlag for god rotutvikling og utvikling av planter.

  • God fosfortilgjengelighet. Fosfor er lite bevegelig i jorda og tilgjengeligheten avhenger av god jordtemperatur og pH mellom 6-7. Fosfor er nyttig for plantenes energitransport, rotvekst og frødanning. For lite fosfor gir redusert rotvekst, redusert busking i korn og redusert knollantall i potet. Fosformangel gir generelt nedsatt vekst og avling samt en senere modning.

  •  Ved å kalke tilfører du jorda ekstra magnesium. Dette får du lite av selv om du gjødsler med Fullgjødsel. Magnesium er viktig for bladkvalitet og fotosyntesen.

  •  Kalking stimulerer mikrolivet i jorda. Det fører til raskere nedbryting av organisk materiale som igjen fører til en bedre jordstruktur.

 

Vi hjelper deg gjerne med jordprøver. Ta kontakt med en av våre rådgivere, eller spør din lokale NLR-rådgiver.

 

 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.