<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1205323429556872&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Temperaturstyring ­— et viktig verktøy for å lykkes med fjørfe

Et godt management den første tiden etter innsettsdagen er viktig for å lykkes med både fremtidige verpehøner, kalkuner og slaktekyllinger. Her skal vi se på viktigheten av temperaturstyring den første uka.

Tekst: Trude Hegle, veterinær og rådgiver fjørfe

Den første uka etter innsett er kyllingene ekstra sårbare. Kyllingene er vekselvarme i denne perioden, dvs. at de ikke greier å regulere sin egen kroppstemperatur. Kroppstemperaturen til kyllingen vil derfor styres av temperaturen i dyrerommet. Først rundt dag 5-7 kan de begynne å regulere temperaturen selv. Etter dette er ikke romtemperaturen like kritisk, men «feil» temperatur er heller ikke gunstig for verken produksjonsresultatene eller dyrevelferden utover innsettet.

Å måle kroppstemperatur på kyllingen er «fasiten» på om temperaturen i rommet er korrekt.

For varm eller for kald?

Fôropptaket den første levendeuka har mye å si på utviklingen av dyrets immunsystem og organer. Jo tidligere dyra får i seg næringsstoffer, jo raskere blir plommesekken absorbert. I tillegg er det stor forskjell på utviklingen av tarm hos de kyllingene som har fått i seg næringsstoffer tidlig kontra de kyllingene som kommer sent i gang.

En for kald kylling vil være lite aktiv, og de vil ofte trekke seg sammen i klynger. Det resulterer i både lavere fôr- og vanninntak. En for varm kylling vil òg bli mindre aktiv, men den vil prøve å trekke seg vekk fra varmekilder. Det er ikke alltid like lett å ta den vurderingen ved å kun se utover flokken. Derfor kan det være lurt å kontrollmåle temperaturen på en del kyllinger de første dagene.

For høy eller lav temperatur vil ha en negativ effekt på kyllingene ved å påvirke:

  • kyllingens levedyktighet/immunforsvar
  • aktivitetsnivå
  • fôropptak/fôrfaktor
  • jevnheten i flokken
  • daglig tilvekst og slaktevekt

Fiskå Trude Hegle

Veterinær og rådgiver fjørfe i Fiskå Mølle, Trude Hegle. Foto: Tanja Hauge Reine.

 

Temperatur vs. Fuktighet

Mange lurer på hvordan man skal regulere temperaturen i rommet ut fra kroppstemperaturen og i tillegg ta hensyn til fuktigheten i rommet. Fuktigheten spiller en stor rolle for hvordan dyra oppfatter temperaturen, og hvor enkelt de klarer å kvitte seg med fuktigheten. En huskeregel er at sum av temperatur og luftfuktighet ligger mellom 85-90. Men det er alltid dyra som har «fasiten». Sensorer og måleutstyr i huset må titt og ofte kalibreres, og ofte henger de godt over dyras høyde slik at temperaturen ikke nødvendigvis gjenspeiler hvordan kyllingen faktisk har det.  

Temperaturmåling av kyllinger

Det er har vist seg ved gjentatte målinger at mange slaktekyllingprodusenter starter med for lav temperatur i rommet ved innsett, og at mange trapper ned temperaturen for sent slik at kyllingen opplever varmestress. På kalkun har man foretatt for få målinger til å trekke den samme konklusjonen.

Øretermometeret Braun Thermoscan 7 er blant annet testet av Aviagen med tanke på kroppstemperatur på kyllinger, og er funnet presist nok til slik bruk. Andre øretermometere kan gi feil resultater og bør derfor ikke brukes.

Kroppstemeraturen bør ligge mellom 39,5 til 40,5 grader. Dette er likt for kyllinger mellom ulike hybrider for slaktekylling, kalkun og konsumegg.

Slik måler du:

  •  Det er viktig med god kontakt med kloakkåpningen. Man må dra opp stjerten med tommelen. Våte og skitne dyr vil gi feil resultat, så disse skal ikke måles.

  • Mål på et representativt utvalg dyr rundt i hele rommet, og finn gjennomsnittstemperaturen i flokken.


  • Måling kan med fordels utføres to timer, fire timer, 8 timer og 12 timer etter innsett. Deretter en gang daglig de 4-5 første dagene. Samtidig med målingen bør krofyllingen sjekkes. Optimalt skal 75% av dyrene ha fôr i kroa etter to timer og 80% etter fire timer. Etter 24 timer bør 95% av dyrene ha fôr i kroa.

 

3_red (1)

Øretermometeret Braun Thermoscan 7 er blant annet testet av Aviagen med tanke på kroppstemperatur på kyllinger. Foto: Vilde E. Kampesveen

Generell anbefaling fra Avaigen/Aviagen Turkeys:

Slaktekylling: 34,5 grad ved 45% fuktighet ved innsett, men høyere ved små kyllinger. De anbefaler så en rask nedtrapping til 31,2 grader ved 50% fuktighet ved dag 3.

Kalkun: Ved innsett anbefales en gulvtemperatur på 30 grader og en romtemperatur på mellom 35 og 38 grader. Luftfuktigheten bør være mellom 50 og 60 %.

Den målte kroppstemperaturen til dyra skal alltid være utgangspunktet. Dersom luftfuktigheten er høy, kan gjerne den gjennomsnittlige kroppstemperaturen i flokken ligge i det nederste intervallet, dvs. ned mot 39,6 grader. Dersom det er tørt i rommet kan den gjennomsnittlige kroppstemperaturen gjerne ligge oppe i det øverste intervallet, dvs. rundt 40,5 grader.

Er f.eks. fuktigheten i rommet 40% og den gjennomsnittlige kroppstemperaturen på 39,8 grader, hever man temperaturen rommet.

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Relaterte artikler

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.